Kursen ges av Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde | IDC tipsar | Utbildning

IDC tipsar: Operatör 4.0 - Människans roll i framtidens industri

Högskolan i Skövde - Distansutbildning

Kursstart 31 oktober 2022

Anmäl här
Kursen ges av Högskolan i Skövde
IDC tipsar: Operatör 4.0 - Människans roll i framtidens industri
Högskolan i Skövde - Distansutbildning
Kursstart 31 oktober 2022

Högskolan i Skövde har ett brett utbud av kurser för industriverksamma, bland annat inom framtidens teknologier och arbetssätt. WISER erbjuder skräddarsydda kurser för digital transformation och riktar sig till dig som är yrkesverksam.

Hos Högskolan i Skövde kan du väja att läsa en, eller flera kurser inom framtidens teknologier, organisationsutveckling eller ledarskap. Kurserna passar de flesta branscher såsom industri, finans, transport och handel.

Operatör 4.0 – Människans roll i framtidens industri

I kursen operatör 4.0 – Människans roll i framtidens industri kommer fokus ligga på människan och teknikinteraktionen snarare än på tekniken i sig. Samtliga operatör 4.0:s åtta operatörsroller kommer beskrivas under kursen och tillsammans kommer kursdeltagarna att diskutera hur dessa kommer att påverka framtiden industriella operatörer.

Kursen kommer också att kort beskriva industri 4.0 och industri 5.0. Inom industri 5.0 finns ett tydligt människocentrerat fokus vilket kommer medföra att samverkan mellan teknik och människa behöver förbättras för att skapa en mer inkluderande och människocentrerad industri.

Efter avslutad kurs kan du
  • analysera och reflektera hur framtidens operatörsroll kommer förändras av digitalisering och industri 4.0
  • redogöra och argumentera för potentiella fördelar och nackdelar i fysisk och kognitiv arbetsmiljö för framtidens industriella operatörer genom användning av ny teknik och verktyg,
  • reflektera och diskutera övergripande effekter som en ny operatörsroll kan ha för ett företag med bas i de åtta tekniska förstärkningarna som presenteras i Operatör 4.0.
Vem är kursen för?

Operatör 4.0 riktar sig till dig som har arbetat, eller arbetar inom tillverkningsindustrin och som vill få en bättre förståelse för hur teknikutvecklingen och digitaliseringen kommer att förändra operatörsrollen.

Pågår: 31 oktober 2022 – 15 januari 2023
Plats: Flexibel, Distans, Flexibel tid
Takt: 20%

Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus.

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova