Arrangeras av IUC Sjuhärad

IDC tipsar

IDC tipsar: Öka lönsamheten genom effektivare materialflöden

Digitalt via webbverktyget Zoom

Tisdagen 25 augusti 2020, 09.00-12.00

Anmäl här
Arrangeras av IUC Sjuhärad
IDC tipsar: Öka lönsamheten genom effektivare materialflöden
Digitalt via webbverktyget Zoom
Tisdagen 25 augusti 2020, 09.00-12.00

Välkommen till IUC Sjuhärads kostnadsfria teknikworkshop för automation av materialflöden, logistik och montering/paketering! Under en förmiddag ger forskaren från Chalmers Tekniska Högskola, Robin Hansson, och projektledaren från RISE, Roger Lundin, er tips och inspiration kring hur ni kan förbättra flöden och logistik i ert företag.

För att förbli konkurrenskraftiga måste industrin tillämpa smart automation från inköp och lager till slutmontering och leverans. Industriell automation har nått en teknisk och kostnadsmässig nivå där även mindre företag kan dra nytta av den.

Forskningsprojektet AKTA har funnit lösningar och strategier för:
 • Dynamiska produktionssystem att förenkla volymjustering och produktvariation genom olika grad av automatisering inom lager, kitplockning, transport och slutmontering.
 • Digitaliserad information i produktions- och materialkedjan för effektivare processer.
 • Fysisk automation med hjälp av modern teknik, mobila lättviktsrobotar och kollaborativa robotar.
Agenda
 1. Kort introduktion av AKTA-projektet
 2. Presentationsrunda per företag och deras verksamhet
 3. Resultat från AKTA projektet
 4. Diskussion i grupp (per företag) av hur resultaten kan användas i det egna företaget
 5. Presentation av diskussionerna samt diskussion i hela gruppen
 6. Företagen presenterar sina nästa steg
 7. Olika stödformer för att gå vidare i det egna företaget (Robotlyftet, Förutsättningsstudie och Automationscheck, Indigo, Digitaliseringsprojekt, Digital strategi, Coaching AKTA)
 8. Avslutning

Boka din plats

OBS! För att få ut det mesta av dagen önskar vi att ni är minst två deltagare per företag.
Kallelse med länk till Zoom-mötet skickas senast tre dagar innan via mail.
Vi kommer ha regelbundna pauser i agendan för att ge oss rätt förutsättningar till att fokusera på rätt saker och på bästa sätt.

Dela via

Våra finansiärer
 • Europeiska unionen
 • Västra Götalandsregionen
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Skövde Kommun
 • Vinnova