Arrangeras av Gothia Science Park

IDC tipsar

IDC tipsar: Lunchföreläsning om den nya dataskyddsförordningen

Magnolian i Växthuset, Gothia Science Park

Tisdagen den 27 juni, 12:00 - 13:00

Anmäl här
Arrangeras av Gothia Science Park
IDC tipsar: Lunchföreläsning om den nya dataskyddsförordningen
Magnolian i Växthuset, Gothia Science Park
Tisdagen den 27 juni, 12:00 - 13:00

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) kommer den 25 maj 2018 att ersätta personuppgiftslagen (PuL). Regelverket gäller för alla företag och organisationer som behandlar personuppgifter.

Vi på IDC vill tipsa om en lunchföreläsning som arrangeras av Gothia Science Park i Skövde. GDPR (General Data Protection Regulation) kommer innebära att företag och organisationer kommer att behöva se över sin personuppgiftshantering för att anpassa den till de nya, i många avseenden, striktare krav som följer av det nya regelverket.

Front Advokater håller den 27 juni en lunchföreläsning som syftar till att skapa en grundläggande förståelse för regelverket. Genom att redogöra för regelverket som sådant och principerna som ligger till grund för det är vår förhoppning att föreläsningen kan ge en trygghet och fungera som ett första steg inför anpassningen till GDPR.

Målgrupp för föreläsningen

Alla organisationer och företag som behandlar personuppgifter kommer behöva anpassa sin verksamhet i olika avseenden för att uppfylla den nya förordningen och föreläsningen riktar sig till er. Anpassning till GDPR är av intresse för ledningen i en organisation eller ett företag då brott mot lagstiftningen kan leda till höga böter. Mer direkt är föreläsningen också av intresse för individer som inom en organisation eller ett företag hanterar uppgifter om kunder och personal.

Många av frågorna som rör anpassning till GDPR kan också kräva att IT-administratörer inom företaget eller organisationen engageras.

Du anmäler dig till föreläsningen via Gothia Science Parks hemsida. Lunchföreläsningen anordnas av Gothia Innovation AB i samarbete med Front Advokater.

Gå till anmälan

Gothia Science Park Lunchföreläsning är en kompetens- och nätverksaktivitet där individer kan ta del av olika typer av kunskap och information under sin lunchrast i den öppna innovationsmiljön Gothia Science Park.

laptop

 

Vill du veta mer?

Hör av dig till Lisa om du vill veta mer om eventet.

Kommunikatör

0500-50 25 05

Lisa Stridh

Kommunikatör

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 05

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova