Arrangeras av Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde | IDC tipsar

IDC tipsar: Läs Industriell robotteknik och RobotStudio® på distans

Ges av Högskolan i Skövde

Distanskurs

Anmäl här
Arrangeras av Högskolan i Skövde
IDC tipsar: Läs Industriell robotteknik och RobotStudio® på distans
Ges av Högskolan i Skövde
Distanskurs

Utbildningen arrangeras av Högskolan i Skövde.
Industriell robotteknik och RobotStudio® I G1N, 7,5 hp, AU113G
Anmälningskod HS-11106

I den här grundkursen får du lära dig de teoretiska grunderna i industriell robotteknik samt hur man använder programvaran RobotStudio® för att jogga/köra robotar, modellera detaljer, programmera och simulera en enklare robotapplikation.

Kursbeskrivning – industriell robotteknik och RobotStudio®
Trots att robotar sprider sig till offentliga miljöer och hem är det största tillämpningsområdet fortfarande tillverkningsindustrins verkstadsgolv.

Antalet robotar i dessa industriella miljöer växer och robotarna blir mer flexibla och självständiga. Samtidigt driver marknadens krav på nya och bättre produkter med allt kortare intervaller en utveckling där produkternas livscykel blir allt kortare, vilket leder till att robotar behöver programmeras om allt oftare för att kunna hantera dessa nya produkter. Det innebär att det inte finns tid att stänga ned produktionen för att införa programmera om och testa inför nya varianter och produkter. 

Offline-programmering och simulering är ett effektivt sätt att möta denna trend. Med den professionella programvaran RobotStudio® från ABB kan robotprogrammeringen göras på en PC på kontoret (offline), utan att produktionen behöver stoppas. Man kan på detta sätt i förväg skapa och testköra (simulera) robotprogram för kommande produkter. I denna kurs kommer ni att lära er att använda RobotStudio® för programmering och simulering av robotar.

Robotens styrprogram genereras av RobotStudio® och laddas ner till roboten när det är dags att börja tillverkningen av den nya produkten. Programmering, optimering och utbildning kan alltså ske parallellt med, och utan att påverka, den löpande produktionen. Detta leder till en rad fördelar, t.ex.: minskade risker, snabbare igångkörning, kortare ställtider, bättre dokumentation av gjorda program och ökad produktivitet.

Kurstillfällen
Den här kursen har inga schemalagda tillfällen. I kursen ingår tre inlämningsuppgifter och den avslutas med en hemtentamen. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen Scio i Studentportalen.

Förkunskapskrav  – metoder och verktyg inom Lean produktion

Behörighet: Grundläggande behörighet

Kursplan och litteraturlista

Öppna som PDF

Vill du veta mer?

Hör av dig till Arne om du har frågor.

Industriell utvecklare

0500-50 25 16

Arne Holmberg

Industriell utvecklare

Jag började här på IDC i augusti 2016. Med mig hit har jag erfarenheter från att ha jobbat som platsansvarig vid olika verksamheter sedan 1995, bland annat Arla Foods. Nu jobbar jag med företags- och produktionsanalyser vilket innebär att vi tillsammans med företagen ser över utvecklingsbehoven i produktionsflödet och i de stödjande flödena, med hänsyn tagna till både inre och yttre omständigheter.

Jag skulle kunna sammanfatta IDC och det vi gör här med orden ihärdig, nätverkande och att vi skapar insikt om de viktigaste behoven.

Det roligaste med mitt jobb är att jag har så mycket användning av alla mina tidigare erfarenheter och kan ta dem med mig ut bland företagen.

Boken ” Expedition till Kanchenjunga” av Michelle Paver tog jag med mig till fotograferingen för att den illustrerar mitt intresse för att läsa böcker på traditionellt vis. För mig är det också viktigt att det finns en känsla av äventyr i vardagen, med utmaningar som gör att jag måste sträva mot att ständigt utvecklas. Sist men inte minst ger boken exempel på känslan att varje enskild människa är liten, i jämförelse med till exempel ett väldigt berg, och det krävs en hög grad av planering, samarbete och uthållighet om man ska klara den uppsatta utmaningen och lyckas med att nå toppen.

 

 

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 16

Dela Via

Våra finansiärer
  • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
  • Europeiska Socialfonden
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Tillväxtverket
  • Vinnova
  • Västra Götalandsregionen