Kurserna ges av Högskolan i Skövde

IDC tipsar

IDC tipsar: Kurser inom elektromobilitet

Distans och Högskolan i Skövde

Start 17 januari 2022

Anmäl här
Kurserna ges av Högskolan i Skövde
IDC tipsar: Kurser inom elektromobilitet
Distans och Högskolan i Skövde
Start 17 januari 2022

Högskolan i Skövde har ett brett utbud av kurser för industriverksamma, bland annat inom framtidens teknologier och arbetssätt. Utbudet speglar dessutom den forskning som bedrivs på Högskolan, så du kan känna dig trygg i att du får en utbildning där du ligger steget före. Ta möjligheten att satsa på dig själv och din karriär.

Högskolans kurser är kostnadsfria och finns både på grund- och avancerad nivå. Många är flexibla vilket innebär att du avsätter tid för studier när det passar dig, dessutom går många kurser på distans, vilket gör de tillgängliga oavsett var i Sverige du befinner dig.

Elektriska motorer, 3 hp

I den här kursen kommer du att få lära dig grunderna i hur en elmotor fungerar, grundläggande motorstyrning samt olika tillverkningsmetoder. Den teoretiska principen samt de elektriska och mekaniska sambanden kommer att behandlas. Kursen kommer att behandla flera typer av elektriska motorer, och fokus kommer att läggas vid dess principiella funktion för att kunna förstå möjligheter och begränsningar utifrån dess konstruktion.

Kursen sker på Högskolan i Skövde, med en studietakt på 20 %, och pågår 17 januari 2022 – 27 mars 2022.

Läs mer och anmälan


Elektromobilitet, 3 hp

I kusen får du en grundläggande förståelse för vad elektromobilitet är och vilka komponenter som ingår i en elektrisk drivlina (såsom energilagring, styrsystem och motor). En elektrisk drivlina skiljer sig kraftigt från de med förbränningsmotorer. Kärnan är en elektrisk motor som med sitt styrsystem driver hjulaxlarna där kraften finns lagrad i batteri och/eller bränsleceller som går på vätgas. En av kursens övningar består i att bygga en elektrisk drivlina och därefter utvärdera dess prestanda.

Målgrupp

Kursen, som är på avancerad nivå, riktar sig främst till yrkesverksamma inom fordonsindustrin men välkomnar även dig som önskar få grundläggande förståelse för framtidens transporter, oavsett yrkeskategori.

Efter avslutad kurs kan du:
 • Redogöra för funktion och tillverkningsteknik av olika komponenter i en elektrisk drivlina.
 • Redogöra för olika principer för motorstyrning.
 • Analysera hur olika designval påverkar drivlinans prestanda.
 • Tillverka en drivlina och utvärdera dess prestanda.
 • Refektera över elektromobilitetens möjligheter och begränsningar ur ett samhälleligt- och hållbarhetsperspektiv.

Kursen sker på distans, med en studietakt på 20 %, och pågår 28 mars 2022 – 5 juni 2022.

Läs mer och anmälan

Dela via

Våra finansiärer
 • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
 • Europeiska Socialfonden
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Skövde Kommun
 • Tillväxtverket
 • Vinnova
 • Västra Götalandsregionen