Arrangeras av BioInnovation och Sweco

IDC tipsar | Seminarium

IDC Tipsar: Intressentdialog om cirkulärt träbyggande

Online

Onsdagen den 9 februari, kl 9:00-11:00

Anmäl här
Arrangeras av BioInnovation och Sweco
IDC Tipsar: Intressentdialog om cirkulärt träbyggande
Online
Onsdagen den 9 februari, kl 9:00-11:00

Hur skapar vi en strategi och färdplan för Cirkulärt träbyggande? BioInnovation bjuder tillsammans med Sweco in till en digital dialog om Cirkulärt träbyggande.

Mötet består av två delar med fokus på trendspaning och dialog. Under mötet kommer vi berätta om Områdesanalysen Cirkulärt Träbyggande och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till de medverkande.

Tid: Onsdagen den 9 februari, kl 9:00-11:00
Plats: Online

Läs mer och anmälan

Program

Trendspaning: Grön omställning med Cirkulärt träbyggande

Det finns redan idag behov av att utveckla system och affärsmodeller för att återanvända material, komponenter och produkter som plockas ut ur befintliga byggnader i samband med renovering, om- eller tillbyggnation eller rivning. Inom många områden pågår utvecklingsprojekt, men det saknas en samlad strategi och färdplan framåt för vilka frågor som är av störst vikt att prioritera. Dialogen kickstartas med en trendspaning och ett framtidsscenario för cirkulärt träbyggande.

Medverkar gör;

  • Amanda Borneke, Sweco
Dialog: Hur skapar vi en strategi och färdplan för Cirkulärt träbyggande?

Trä som material kommer att vara betydelsefullt för byggsektorn, dels med avseende på dess låga CO2-avtryck, men dels också utifrån att det är ett material som skapar möjlighet till flexibilitet under byggnaders livslängd och som gör det möjligt att återvinna och återanvända materialet i slutet av byggnaders livstid.

Syftet är att kraftsamla Sverige till en högre aktivitet, identifiera hinder samt idéer som har potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi.

Medverkar gör;

  • Amanda Borneke, Sweco
  • Susanne Rudenstam, Träbyggnadskansliet
  • Tomas Alsmarker, Svenskt Trä

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova