Kursen ges av Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde | IDC tipsar

IDC Tipsar: Informations- och cybersäkerhet: principer och praxis

Högskolan i Skövde

Start 28 mars 2022

Anmäl här
Kursen ges av Högskolan i Skövde
IDC Tipsar: Informations- och cybersäkerhet: principer och praxis
Högskolan i Skövde
Start 28 mars 2022

Högskolan i Skövde har ett brett utbud av kurser för industriverksamma, bland annat inom framtidens teknologier och arbetssätt. WISER erbjuder skräddarsydda kurser för digital transformation och riktar sig till dig som är yrkesverksam.

Kurserna passar de flesta branscher såsom industri, finans, transport och handel. Högskolans kurser är kostnadsfria och finns både på grund- och avancerad nivå. Många är flexibla vilket innebär att du avsätter tid för studier när det passar dig, dessutom går många kurser på distans, vilket gör de tillgängliga oavsett var i Sverige du befinner dig.

Informations och cybersäkerhet: princier och praxis

Kursen Informations- och cybersäkerhet: principer och praxis förbereder dig för de aktuella utmaningar och hot som är förknippade med den snabba digitaliseringen på arbetsplatserna. Många av dessa utmaningar och hot beror på att allt fler nyckelkomponenter är anslutna till internet och information blir en mer och mer värdefull resurs för företag.

Efter avslutad kurs kan du

Kursen Informations- och cybersäkerhet: principer och praxis kommer ge dig de grundläggande kunskaper inom information och IT-säkerhet som förväntas på arbetsmarknaden idag. Det kan bland annat innebär att analysera och utvärdera sårbarhet och hot mot cybersäkerhet med hjälp av de standardiserade säkerhetsförsvar som finns.

Vem är du

Kursen, som ges på engelska, riktar sig till yrkesverksamma från små och medelstora företag eller stora organisationer intresserade av att förstå utmaningar och hot kring företagets information och hur man kan börja arbeta för att åtgärda dem. Du har också grundläggande programmeringskunskaper, vilket behövs för att kunna ta del av övningar inom automatiserad säkerhetsanalys.

Kursen sker på Högskolan i Skövde, med en studietakt på 20 %, och pågår 28 mars – 5 juni 2022.

Läs mer och anmälan

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova