Arrangeras av Högskolan i Skövde

Projekt | Seminarium

Industriell digital transformation – mycket mer än bara teknik!

ASSAR Industrial Innovation Arena eller online

Fredag 19 januari 2024, kl. 12-13

Anmäl här
Arrangeras av Högskolan i Skövde
Industriell digital transformation – mycket mer än bara teknik!
ASSAR Industrial Innovation Arena eller online
Fredag 19 januari 2024, kl. 12-13

Många betonar vikten av en digital omställning av svensk industri och vår förmåga att ställa om ses som en av de allra viktigaste förutsättningarna för att svensk industri skall kunna bibehålla en konkurrensförmåga över tid.

Samtidigt är digital transformation ett mycket brett område och många har tankar och idéer om vad det innebär och vad som därigenom påverkar ett företags förmåga att ställa om. Inte sällan blir diskussionen i huvudsak präglad av en utgångspunkt i tekniska/digitala lösningar. Ibland till och med på en nivå att lösningen är identifierad innan själva problemet är definierat och beskrivet.

I detta lunchseminarium tar vi en utgångspunkt i ett bredare perspektiv på industriell digital transformation och vi kommer att belysa och diskutera andra centrala perspektiv inom digital transformation, såsom strategi, intern kultur och medarbetare. Därav titeln på seminariet: Industriell digital transformation – mycket mer än bara teknik!

Tid: Fredag 19 januari 2024, kl. 12-13
Plats: ASSAR Industrial Innovation Arena eller online
Målgrupp: Tillverkande företag med upp till 3000 anställda

BOKA DIN PLATS

För mer information kontakta:
Mattias Strand,


Aktiviteten anordnas inom ramen för projektet Shiftlabs i samverkan med Innovationsboost.

Shiftlabs has received funding from the European Union’s Digital Europe Programme under grant agreement No 101083691.

 

Innovationsboost finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.  I projektet samverkar Science Park SkövdeHögskolan i Skövde och IDC West Sweden. För innovation och hållbar omställning.

 

 

 

 

Om du vill veta mer

Hör av dig till Anna om du vill veta mer om Innovaitonsboost.

 

Industriutvecklare innovation | Cirkularitet

0500-50 25 29

Anna Bruce

Industriutvecklare innovation | Cirkularitet

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 29

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova