Arrangeras av IUC Väst i samverkan med RISE och Industriell Dynamik

IDC tipsar

IDC tipsar: En förmiddag full av möjligheter till nya affärer

Online

Torsdagen den 15 april, 9-11

Anmäl här
Arrangeras av IUC Väst i samverkan med RISE och Industriell Dynamik
IDC tipsar: En förmiddag full av möjligheter till nya affärer
Online
Torsdagen den 15 april, 9-11

Bli leverantör på en utmanande, växande marknad.

Runt om i världen, vid storskaliga forskningsanläggningar, görs banbrytande upptäckter om såväl materiens minsta beståndsdelar som om rymden. Dessa storskaliga forskningsanläggningar kallas med ett gemensamt namn för Big Science.

Den globala Big Science-marknaden är stor. Mätt i pengar handlar det om cirka 300 miljarder årligen. Exempel på forskningsanläggningar är ESS och MAX IV i Sverige och Cern i Schweiz.

Dessa stora anläggningar, som driver forskning och teknikutveckling på högsta nivå, behöver ett nätverk av kvalificerade leverantörer.

Är man duktig på att leverera till traditionella storföretag, så finns också grunden för att arbeta med forskningsanläggningar.

Ta chansen att vara med

Anläggningarnas behov sträcker sig från den mest avancerade specifika spetsteknologin, till mer generella produkter och tjänster. Bredden skapar en mycket stor marknad för såväl små som medelstora och riktigt stora leverantörer – ta chansen att vara med!

Att leverera avancerad utrustning till en forskningsanläggning kan kräva betydande insatser, men höjer den egna kompetensen och innovationsnivån. Leveranserna fungerar också som referensobjekt inför kommande affärer.

Välkommen på online-seminarie den 15 april!

Agenda

09:00-09.15 Välkommen

09:15-10:15 Möjligheter med Big Science som ny marknad för små och medelstora företag

Big Science Sweden har som uppgift att skapa förutsättningar för svenska företag att leverera utrustning, material och tjänster till stora forskningsanläggningar runt om i världen.

BSS arbetar med att söka upp företag och visa på möjligheter till affärer och teknikutveckling.

Läs om Big Science Sweden här!

Sven-Christian Ebenhag

Efter en kort introduktion berättar Sven-Christian Ebenhag på RISE och Big Science Sweden, om de möjligheter som finns att bli leverantör och hur det går till i praktiken. Du har möjlighet att ställa frågor direkt och vi rundar av passet med information om nästa steg för den intresserade.

10:15-10:30 Paus

10:30-10:55 Möjligheter med regional finansiering till utvecklingsaktiviteter

Västra Götalandsregionen har som uppdrag att tillsammans med andra organisationer hjälpa företag med utvecklingskapital. VGR erbjuder medfinansiering till små och medelstora företag (SME-företag) som vill satsa på digitalisering, innovationer, globalisering, ökad sysselsättning, forskning och förnyelse.

Läs om regionens utvecklingsarbete här!

Gabriel Skarbäck

Regionutvecklare Gabriel Skarbäck på Västra Götalandsregionen berättar om de stöd till utveckling som finns att ta del av för små och medelstora företag.

10:55-11:00 Avslutning och utvärdering

Mer information och anmälan

Ta gärna en titt på filmen nedan och anmäl dig sedan här!

Arrangörer

IUC Väst och RISE i samarbete med Industriell Dynamik samt dagens aktörer på scenen.

Vi har i uppdrag från Västra Götalandsregionen att bidra till små och medelstora företags hållbara utveckling.

 

Om du vill veta mer

Hör av dig till Johan om du vill veta mer.

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Cirkularitet

0500-50 25 15

Johan Lundahl

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Cirkularitet

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 15

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova