Arrangeras av Techtank, IDC/ASSAR, Skill, RISE, Örebro Universitet och Maskinteknik inom ramen för Produktion2030.

Projekt | Seminarium

Teknikworkshop: Framtidssäkra din produktion

Online

Onsdagen den 9 december kl. 9:00 – 12:00

Anmäl här
Arrangeras av Techtank, IDC/ASSAR, Skill, RISE, Örebro Universitet och Maskinteknik inom ramen för Produktion2030.
Teknikworkshop: Framtidssäkra din produktion
Online
Onsdagen den 9 december kl. 9:00 – 12:00

Förebyggande underhåll är en möjliggörare för tjänstebaserade affärsmodeller. Har du framtidssäkrat din produktion och har en plan för att utveckla era produktionssystem? Har du en plan för att minimera produktionsstörningar och kostnad för att kunna klättra på värdekedjan och en förståelse för vad som då krävs?

Under workshopen presenteras erfarenheter av prediktivt underhåll för tjänstebaserade och hållbara affärsmodeller. Deltagarna får med sig det som i huvudsak krävs om man som företag vill utveckla dagens processer i riktning mot proaktivt underhåll och mer tjänstebaserade affärsmodeller.

Vad krävs för att leverera tjänsteerbjudanden?

En förutsättning för att klättra i värdekedjan och kunna leverera tjänsteerbjudanden är att det finns ett proaktivt, tillståndsbaserat och prediktivt underhåll. I digitaliseringens tidevarv krävs också ett strukturerat och medvetet arbetssätt vad gäller process, underhåll, systemtillgänglighet, data- och informationshantering. Även tillgängligheten, som till stor del påverkas av underhållet, behöver hanteras parallellt och tillsammans med kostnadsberäkningar.

Vad får jag med mig?
 • Exempel på utgångspunkter för företag som har kommit olika långt på vägen från reaktivt underhåll till digitaliserade, tjänstebaserade och hållbara erbjudanden.
 • Nätverkande mellan deltagande företag och forskare och praktiska exempel på hur deltagande företag hanterar sina olika produktionsutmaningar.
 • Möjlighet att diskutera med representanter från andra företag och möjlighet att delta i framtida implementerings- eller forskningsprojekt inom området.

AGENDA
09.00 Välkomna att logga in.
09.10 Introduktion av workshop. Presentation av deltagare
09.30 Tjänsteinnovationer, tillgänglighet och kostnad. Industriella exempel.

 • 10.10 Gruppdiskussion 1: Deltagande industrins exempel på möjligheter till tjänstebaserade affärsmodeller?
 • 10.40 Gruppdiskussion 2: Vad skulle krävas hos respektive deltagande företag för att närma sig tjänstebaserade affärsmodeller?
 • 11.10 Gruppdiskussion 3: Vilka vinster och risker ser deltagande företag med tjänstebaseradeaffärsmodeller?

11.50 Sammanfattning och nästa steg.
12.00 Avslutning.

Tid: Onsdagen den 9 december kl. 9:00 – 12:00
Plats: Online, i Zoom
Målgrupp: Alla intresserade, kostnadsfritt men kräver anmälan.
Arrangörer: IDC/ASSAR, RISE och Örebro Universitet och Maskinteknik.

Boka din plats

För mer information och kontaktuppgifter


Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.  Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Tanja eller Oskar om du vill veta mer.

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Kompetens

0500-50 25 24

Oskar Jonzon

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Kompetens

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 24

Dela via

Våra finansiärer
 • Europeiska unionen
 • Västra Götalandsregionen
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Skövde Kommun
 • Vinnova