Arrangeras av Techtank, IDC/ASSAR, Skill, RISE, Örebro Universitet och Maskinteknik inom ramen för Produktion2030.

Projekt | Seminarium

Teknikworkshop: Framtidssäkra din produktion

Online

Onsdagen den 9 december kl. 9:00 – 12:00

Anmäl här
Arrangeras av Techtank, IDC/ASSAR, Skill, RISE, Örebro Universitet och Maskinteknik inom ramen för Produktion2030.
Teknikworkshop: Framtidssäkra din produktion
Online
Onsdagen den 9 december kl. 9:00 – 12:00

Förebyggande underhåll är en möjliggörare för tjänstebaserade affärsmodeller. Har du framtidssäkrat din produktion och har en plan för att utveckla era produktionssystem? Har du en plan för att minimera produktionsstörningar och kostnad för att kunna klättra på värdekedjan och en förståelse för vad som då krävs?

Under workshopen presenteras erfarenheter av prediktivt underhåll för tjänstebaserade och hållbara affärsmodeller. Deltagarna får med sig det som i huvudsak krävs om man som företag vill utveckla dagens processer i riktning mot proaktivt underhåll och mer tjänstebaserade affärsmodeller.

Vad krävs för att leverera tjänsteerbjudanden?

En förutsättning för att klättra i värdekedjan och kunna leverera tjänsteerbjudanden är att det finns ett proaktivt, tillståndsbaserat och prediktivt underhåll. I digitaliseringens tidevarv krävs också ett strukturerat och medvetet arbetssätt vad gäller process, underhåll, systemtillgänglighet, data- och informationshantering. Även tillgängligheten, som till stor del påverkas av underhållet, behöver hanteras parallellt och tillsammans med kostnadsberäkningar.

Vad får jag med mig?
 • Exempel på utgångspunkter för företag som har kommit olika långt på vägen från reaktivt underhåll till digitaliserade, tjänstebaserade och hållbara erbjudanden.
 • Nätverkande mellan deltagande företag och forskare och praktiska exempel på hur deltagande företag hanterar sina olika produktionsutmaningar.
 • Möjlighet att diskutera med representanter från andra företag och möjlighet att delta i framtida implementerings- eller forskningsprojekt inom området.

AGENDA
09.00 Välkomna att logga in.
09.10 Introduktion av workshop. Presentation av deltagare
09.30 Tjänsteinnovationer, tillgänglighet och kostnad. Industriella exempel.

 • 10.10 Gruppdiskussion 1: Deltagande industrins exempel på möjligheter till tjänstebaserade affärsmodeller?
 • 10.40 Gruppdiskussion 2: Vad skulle krävas hos respektive deltagande företag för att närma sig tjänstebaserade affärsmodeller?
 • 11.10 Gruppdiskussion 3: Vilka vinster och risker ser deltagande företag med tjänstebaseradeaffärsmodeller?

11.50 Sammanfattning och nästa steg.
12.00 Avslutning.

Tid: Onsdagen den 9 december kl. 9:00 – 12:00
Plats: Online, i Zoom
Målgrupp: Alla intresserade, kostnadsfritt men kräver anmälan.
Arrangörer: IDC/ASSAR, RISE och Örebro Universitet och Maskinteknik.

Boka din plats

För mer information och kontaktuppgifter


Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.  Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Tanja eller Oskar om du vill veta mer.

Industriutvecklare tillverkning

0500-50 25 24

Oskar Jonzon

Industriutvecklare tillverkning

Jag började i november 2019  som industriell utvecklare med fokus på produktion, inom projekten ASSAR och Catalyst. De senaste 22 åren har jag jobbat inom den tillverkande industrin, med roller som operatör, förbättringsledare, produktionstekniker och arbetsledare. Mina arbetsplatser har varit allt från storbolag till det lilla familjeföretaget. Det är bra erfarenheter som kommer till nytta i mötet med Skaraborgs tillverkande industri.

Det som driver mig är möjligheten att få hjälpa och vägleda personer och organisationer.  Att se och höra när polletten trillar ner hos individer och team. När jag ser det egna engagemanget och drivet växa hos en person, när någon utvecklas, där får jag mitt bränsle varje dag. I mitt uppdrag på IDC tror jag att jag kommer att ha nytta av min förmåga att ha ett helikopterperspektiv på saker, att se saker objektivt för att sedan koppla ihop det till ett sammanhang. Jag tror även att mitt eget engagemang smittar av sig till min närhet.

När jag inte jobbar tar jag gärna en sväng på någon av mina motorcyklar. Under sommarhalvåret blir det även några timmar på golfbanan då jag tävlar en del runt om i Sverige, på relativt hög amatörnivå. Jag älskar tävlingsmomentet, när pulsen går upp och det blir allvar.

 

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 24

Dela via

Våra finansiärer
 • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
 • Europeiska Socialfonden
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Skövde Kommun
 • Tillväxtverket
 • Vinnova
 • Västra Götalandsregionen