Fokusgruppen arrangeras av IUC Väst

IDC tipsar

Effektivare produktion genom ställtidsreduktion

Innovatum, Trollhättan

Fredagen den 22 mars, kl. 9:00-12:00

Anmäl här
Fokusgruppen arrangeras av IUC Väst
Effektivare produktion genom ställtidsreduktion
Innovatum, Trollhättan
Fredagen den 22 mars, kl. 9:00-12:00

Vill du på ett enkelt sätt spara pengar men inte tumma på kvalitén? Fredagen den 22 mars håller IUC Väst en Fokusgrupp om ställtidsreduktion.

Genom ställtidsreduktion får vi bort felkällor, behöver mindre lager och får kortare ledtid. Korta ställtider är även en förutsättning för utjämnad produktion och en utveckling mot kontinuerligt flöde med enstycksproduktion.

Reducerad ställtid med SMED

En vanlig metod för ställtidsreducering är SMED-metoden (Single Minute Exchange of Die) som även är ett av verktygen inom Lean. Företag som drivit framgångsrika SMED-projekt har reducerat sina ställtider med upp till 60 % utan större investeringar. Metoden ger fördelar vid introduktion av nya medarbetare, säkrare arbetsplatser och förbättrad ekonomi. 

Föreläsning och demonstration

Kom och lyssna på Jonas Roos, Area Sales Manager på SCHUNK. Han berättar om vikten av, med huvudfokus på skärande bearbetning, att arbeta med ställtidsreduktion för att mer effektivt nyttja befintlig utrustning och personalstyrka. Några av de områden som kommer att beröras under fokusgruppen är gripdon, nollpunktssystem, verktygsväxlare samt lösningar för kollaborativa robotar. Jonas demonstrerar också hur SCHUNK:s nollpunktssystem fungerar på en av bearbetningsmaskinerna på Produktionstekniskt Centrum, PTC, på Innovatum.

Fokusgruppen ger även tillfälle att tillsammans med andra dela erfarenheter och samverka i diskussionsgrupperna. Välkomna till Fokusgrupp Produktion denna gång med fokus på ställtidsreduktion.

Praktisk information

Målgrupp: Operatörer, produktionschefer, produktionstekniker med flera.

Träffen är kostnadsfri men för utebliven avanmälan debiteras 300 kr.

När: Fredagen den 22 mars, kl. 9:00-12:00.
Var: Innovatum, Trollhättan, Åkerssjövägen 10.

Anmälan


Agenda
09.00 Välkomna, kaffe/te och fralla samt laget runt.
09.15 Ställtidsreduktion, Jonas Roos, SCHUNK.
10.15 Paus.
10.30 Produktionstekniskt Centrum – PTC, Peter Berg, Innovatum samt Optimerad bearbetning och Prodex, Andreas Gustafsson, Högskolan Väst.
10.45 Demonstration av nollpunktssystem samt diskussion i smågrupper utifrån följande frågeställningar: 

  • Vilka egna exempel på ställtidsreduktion har vi?
  • Vilka prioriterade områden finns hos oss?
  • Vilken hjälp eller stöd behöver vi för att komma vidare?

11.30 Gemensam diskussion och frågor.
11.45 Summering, utvärdering, nästa träff.
12.00 Avslutning.

Välkomna !

Kontaktinfo arrangör:

IUC Väst AB
Nohabgatan 18A BV,
46153, Trollhättan
0520 28 93 46

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova