Workshoppen arrangeras av ASSAR

IDC tipsar | Projekt

Digital workshop - skydda dina affärssystem

Online

Fredagen den 29 maj, kl. 10:00-12:00

Workshoppen arrangeras av ASSAR
Digital workshop - skydda dina affärssystem
Online
Fredagen den 29 maj, kl. 10:00-12:00

ASSAR bjuder in till en workshop med Joakim Kävrestad och Marcus Nohlberg, experter inom området data- och informationssäkerhet.

Bidra med din input; frågor, problem och önskade teman före den 15 maj så formas workshoppen utifrån det.

Tid: Fredagen den 29 maj kl. 10:00 – 12:00
Plats: Sker digitalt, via Zoom, du får en länk dagen innan workshopen
Målgrupp: Små och medelstora företag inom teknik och tillverkningsindustri och andra som är intresserade av frågorna.

Säkert digitalt distansarbete

Detta är en interaktiv workshop som är tänkt att besvara dina frågor om hur du och ditt företag, med små medel, kan bli bättre på digital säkerhet. Vi kommer att presentera våra tankar, men en stor del av tillfället kommer vara till för att ni som deltar ska kunna ställa frågor och få svar på vad ni undrar om och hur ni kan lösa era problem. Det övergripande temat är säkerhet kopplat till digitalt distansarbete, men det som diskuteras är relevant i allt dagligt arbete i det digitaliserade samhället. De områden vi kommer att beröra är:

  • Kommunikation och samarbete – hur vet jag att det jag säger på en digital mötestjänst stannar mellan oss? Vem kan läsa vad jag skriver i Google docs? Är det farligt att öppna ett mail från en okänd avsändare?
  • Cloud – bra och dåligt med att lagra data i det så kallade molnet
  • Lösenord – måste jag använda olika varianter på AF%WF#%VGF***CD¤#C” eller finns det ett lättare sätt?
  • Fysisk säkerhet – vad händer med fysisk åtkomst, tillgång till företagets dokument och backuper om alla jobbar hemma?
Säkrare internetanvändande skyddar affärssystem

– Vi vill med denna workshop ge företag och privatpersoner bättre insikt i säkrare internetanvändande. För företag handlar det om att skydda sina affärssystem, minska företagets sårbarhet och säkerställa att ingen kommer åt verksamhetskritiskt information så att den försvinner, säger Marcus Nohlberg, lektor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde

– Vi riktar oss bland annat till företag som kanske inte själva har en stor IT-avdelning och behöver ett forum för sina frågor. För både privatpersoner och företag tror vi att med ökad medvetenhet i de här frågorna kan vi undvika att man gör för mycket fel, och blir smartare i sitt internetanvändande, helt enkelt, säger Joakim Kävrestad, adjunkt i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde.

Bidra med din input!

Fram till den 15 maj är du välkommen att bidra med dina frågor, dina bekymmer när det gäller data- och informationssäkerhet och dina önskemål för tema och fokus på de områden som är viktiga för dig och ditt företag. Du skickar din input via mejl till Joakim Kävrestad. Efter den 15 maj uppdaterar vi denna sida med teman och agenda.

Anmälan
Du anmäler dig via länken nedan och dagen före workshoppen skickar vi ut en länk till dig (till den e-postadress du angav när du anmälde dig). Vi kommer att starta kl. 10:00 men du kan logga in redan kl. 09:45 för att vara beredd när vi kör igång. Du behöver ha tillgång till Internet, kamera och mikrofon. Se gärna till att din mikrofon är avstängd när du loggar in till mötet. När du loggar in, skriv in ditt namn och vilket företag du arbetar på.

Aktiviteten arrangeras av projektet ASSAR Industrial Innovation Arena, ett av de projekt som IDC är med och driver. IDCs finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Skövde kommun. Vi har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri. ASSAR Industrial Innovation Arena är en del av Science Park Skövde och är en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin.

 

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova