Digiresan är ett samarbete mellan Göteborgs Tekniska College, IDC West Sweden, IUC Halland, IUC Sjuhärad och IUC Väst

Utbildning

Digiresans första kunskapsseminarium - AI och Big Data

Gothia Science Park, Lokal: Panorama, Kanikegränd 3B, Skövde

Torsdagen den 6 december, 9:00-15:00

Anmäl här
Digiresan är ett samarbete mellan Göteborgs Tekniska College, IDC West Sweden, IUC Halland, IUC Sjuhärad och IUC Väst
Digiresans första kunskapsseminarium - AI och Big Data
Gothia Science Park, Lokal: Panorama, Kanikegränd 3B, Skövde
Torsdagen den 6 december, 9:00-15:00

Detta kunskapsseminarium ingår i projekt Digiresan och programserien Företagsutveckling.

I Företagsutveckling ingår ytterligare tre kunskapsseminarium som varvas med coaching och studiebesök. Total programkostnad att delta i företagsutveckling är 10 000kr exklusive moms per deltagande företag.

Kunskapsseminariets innehåll

Hur påverkas vi och våra affärer av ny teknik och nya trender?

Med den nya tekniken blir konsumenten och därmed även köpprocessen allt mer digital, och det ritar helt om förutsättningarna för många verksamheter. Vad sker i vår omvärld?

Föreläsning varvas med workshop

I detta utforskande seminarium rör vi oss snabbt och lätt mellan det teknologiskt kittlande, affärsmässigt konkreta och djupt mänskliga.

Att förstå vår omvärld, trender och dagens teknikutveckling
 • vilka trender har störst påverkan på affär och verksamhet.
 • vad är digital transformation – fallgropar och framgångsfaktorer.
AI & Big Data
 • teknik och affärsnytta.
 • skapa tillväxt och lönsamhet med digitala affärsmodeller.
 • nya sätt att konkurrera.
Utökad insikt och förståelse för din egna och andras reaktion på förändring
 • den nya tiden – hur påverkar det min affär och mitt företag.
 • affärsmodeller, kundförväntningar, marknad och konkurrensfördelar.
 • vilka förväntningar har nästa generations kunder på ny teknik och nya digitala lösningar.
 • Hur kan du öka din konkurrenskraft (praktisk övning)
 • hur kan ny teknik påverka dina försäljnings- och produktionsprocesser.
 • paketering av marknadserbjudande.

Föreläsare är Johan Cedermark

Läs mer på Digiresan.nu

Företags- och kompetensutvecklingsaktiviteter

Projektet Digiresan pågår under två år med en första programstart hösten 2018, följt av ytterligare starter under 2019. Detta första kunskapsseminarium ingår i Företagsutveckling och innebär att deltagande företag ta del av:

 • Analys, strategi och handlingsplan – individuell analys och digitaliseringsplan.
 • Coachning – individuellt anpassad coachning baserat på företagets handlingsplan.
 • Fyra kunskapsseminarier.
 • Studiebesök – halvdags studiebesök hos ett företag som gjort en digitaliseringsresa.
 • Uppföljning – individuell uppföljning och reviderad handlingsplan.

Totalt programkostnad för både företagsutveckling och kompetensutveckling är 10 000 kronor exklusive moms per deltagande företag.

Nästa kunskapsseminarium handlar om Internet of Things & Säkerhet och risker. Det går att hoppa på seminarium efter hand. Missar du denna första tar du bara igen den under nästa programstart.

Kommande kunskapsseminarium:

 • IoT & Säkerhet och risker
 • Robotisering & Automation
 • Ledarskap i en digital värld

Boka din plats till Digiresans Företagsutveckling redan nu. Antalet platser är begränsade.

Anmälan

Vill du veta mer?

Hör av dig till Marie om du vill veta mer om Digiresan.

Industriutvecklare tillverkning | Digitalisering & Kompetens

0500-50 25 11

Marie Brehag von Haugwitz

Industriutvecklare tillverkning | Digitalisering & Kompetens

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 11

Dela via

Våra finansiärer
 • Europeiska unionen
 • Västra Götalandsregionen
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Skövde Kommun
 • Vinnova