Arrangeras av Biolyftet i samverkan med Material ConneXion, en del av ASSAR Industrial Innovation Arena

Projekt | Utbildning

BioLyftet - öka användandet av biobaserade och återvunna material

Material ConneXion, Skövde

7 oktober 2020, kl. 09.00-16.00 och 21 oktober 2020, kl. 09.00-15.15. 

Anmäl här
Arrangeras av Biolyftet i samverkan med Material ConneXion, en del av ASSAR Industrial Innovation Arena
BioLyftet - öka användandet av biobaserade och återvunna material
Material ConneXion, Skövde
7 oktober 2020, kl. 09.00-16.00 och 21 oktober 2020, kl. 09.00-15.15. 

BioLyftet arrangerar två utbildningsdagar i Skövde för företag som vill höja kunskapen om och öka användandet av biobaserade och återvunna material.

Utbildningssatsningen BioLyftet riktas till små och medelstora företag som praktiskt vill börja att använda biobaserade, återvunna eller återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter. Målet är att företaget efter genomförd utbildning ska ha tagit fram en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter.

Tid: 7 oktober 2020, kl. 09.00-16.00 och 21 oktober 2020, kl. 09.00-15.15.
Kaffe serveras från kl. 08.30. Utbildningen börjar kl. 09.00.

Plats: Material ConneXion, Kavelbrovägen 2B, 541 36 Skövde.
Anmälan: Anmäl dig senast den 30 september.

BioLyftet är en utbildning för att höja kunskapen om och öka användandet av biobaserade och återvunna material. Efter utbildningen ska företaget ha en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter.

Utbildningen omfattar två dagar där halva tiden ägnas åt biobaserade och återvunna material. Vilka alternativa material finns? Hur presterar de? Under de två dagarna hålls också olika workshop-moment. Här får deltagarna företagsvis arbeta med ett antal frågeställningar med stöd från kursledarna: Var är vi idag? Vart vill vi nå? Vad vill våra kunder? Vilka hinder finns? Vilken produkt är lämplig att prova alternativt material i? Utifrån detta tas en plan fram för företagets första steg att praktiskt byta till ett hållbart material.

För att dagarna ska bli så värdefulla som möjligt rekommenderar vi att flera funktioner från företaget deltar. Det innebär att två till fyra personer från samma företag behöver delta.

Boka din plats


Aktiviteten arrangeras av Biolyftet i samverkan med Material ConneXion, en del av projektet ASSAR Industrial Innovation Arena, ett av de projekt som IDC är med och driver. Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Skövde kommun. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri. ASSAR Industrial Innovation Arena är en del av Science Park Skövde och är en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin.

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova