Seminarium

Årsstämma IDC West Sweden

ASSAR Industrial Innovation Arena, Skövde

Tisdag 28 maj, 12:00 - 17:00

Anmäl här
Årsstämma IDC West Sweden
ASSAR Industrial Innovation Arena, Skövde
Tisdag 28 maj, 12:00 - 17:00

I år hålls vår årsstämma i ASSAR Industrial Innovation Arena och välkomnar företrädare från alla IDCs delägarföretag att ta del av vad som hänt under året och vara delaktig i IDCs fortsatta utveckling.

Vi kommer under årsstämman att gå igenom verksamhets- och förvaltningsberättelser, årsredovisning samt revisionsberättelse. För att ha rösträtt på årsstämman krävs att du är behörig firmatecknare eller har en giltig fullmakt.

Tid: Tisdagen den 28 maj, 12:00 – 17:00, vi startar med gemensam lunch.
Plats: ASSAR Industrial Innovation Arena, Kavelbrovägen 2B, Skövde

Boka din plats

Varmt välkommen! Sista dag för anmälan är fredag 24 maj.

Program

 • 12:00 | Enklare lunch serveras på ASSAR
 • 13:00 | Presentation av aktuella möjligheter i våra utvecklingsprojekt och smyginvigning av ASSAR Circular Labs
 • 14:00 | Föreläsning från Handelsbanken kring det makroekonomiska läget och konjunkturavstämning
 • 14:30 | Gemensam fika och möjlighet att nätverka
 • 15:00 | Årsstämma

Om du vill veta mer

Hör av dig till Leif om du vill veta mer.

VD

0500-50 25 01

Leif Pehrsson

VD

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 01

Dela via

Våra finansiärer
 • Europeiska unionen
 • Västra Götalandsregionen
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Skövde Kommun
 • Vinnova