Projekt | Seminarium

Åkers Sweden – resultat genom ansvar, samarbete och engagemang

Online

Fredagen den 20 oktober 2023, 08:30-09:30

Anmäl här
Åkers Sweden – resultat genom ansvar, samarbete och engagemang
Online
Fredagen den 20 oktober 2023, 08:30-09:30

Välkommen till ett frukostseminarium där vi möter Åkers Sweden som har vänt flera år av negativa resultat till svarta siffror. Vi får följa med på en resa där ledorden ansvarsamarbete och engagemang alltid är levande i förbättringsarbete, ledardialoger och feedback.

Tid: Fredagen den 20 oktober 2023, 08:30-09:30
Plats: Online
För mer information: Välkommen att kontakta Annika Nilsson, 

Boka din plats

Carolina Jarenius, verksamhetsutvecklare på Åkers Sweden, berättar om hur de har etablerat en tydlig resultatprocess för att skapa drivkraft och riktning. Roadmaps används för att nå visionen – med bred förankring och korskopplingar i hela organisationen.

Åkers Sweden genomförde Produktionslyftets utvecklingsprogram under 2014-2015 och har sedan utvecklats vidare. De har ett tydligt fokus på ledarskap och medarbetarskap där ambitionen är att erbjuda alla möjlighet att utvecklas. De satsar också allt mer på utbildning och medverkan i nätverk för att klara klimatutmaningen ”Fossilfri vals 2026”.

Nyligen vann Åkers Sweden Strängnäs kommuns klimat- och hållbarhetspris med följande motivering:

”Företaget arbetar med såväl miljö, klimat och sociala hållbarhetsfrågor. De tar ansvar i samhället de verkar i, ligger i framkant i sin bransch och har en medveten intern kultur med människan i centrum. Med sitt långsiktiga och målinriktade arbete visar det att det går att ta ett traditionellt industriföretag in i framtiden, bland annat genom att minska sina koldioxidutsläpp med 96 procent.”

Seminariet modereras av Produktionslyftets Birgitta Öjmertz och Johanna Strömgren.

Foto från Åkers Sweden.


Evenemanget arrangeras av IDC tillsammans med Produktionslyftet ett omfattande nationellt program som initierades av Teknikföretagen och IF Metall 2006. Produktionslyftet har fått ett verksamhetsbidrag från Tillväxtverket med syfte att fler små och medelstora företag ska få kunskap om och ta del av Produktionslyftets metodik för förnyelse och utveckling. IDC är sedan 2022 samarbetspartner med Produktionslyftet och verkar som regionansvarig för Region Västsverige samt som coacher.

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova