Circular Hubs erbjudande

Vårt sätt att jobba med den cirkulära omställning sker genom löpande coachtimmar där du stegvis utvecklas i den cirkulär omställning. Som stöd i utvecklingsarbetet finns våra verktyg som hjälper dig i processen för att ta stegen från linjär affärsmodell till cirkulär. Vi erbjuder till exempel workshops och självskattningsverktyg för att ni ska kunna påbörja arbetet med att bli ett cirkulärt företag.

Coachtimmen

Vår coachtimme är din genväg till att utvecklas och bli mer konkurrenskraftig i den cirkulära omställningen. Syftet med vår coachtimme är att du, oavsett vart du står idag, ska komma närmare den cirkulära omställningen. Vi guidar dig rätt efter dina förutsättningar, ger stöd och support inför en omställning.

Läs mer

CiSAT

Hitta den cirkulära potentialen i en möbel med Circular Hubs egenutvecklade verktyg CiSAT. Genom att svara på ett antal frågor får du en inblick i vilka steg som du kan ta för att bli mer cirkulär. Områden som affärsmodell, design och material gås igenom och du får sedan ett underlag med vilka steg du kan ta framåt och får också chansen att se hur du ligger till jämfört med andra i branschen.

Läs mer om Cisat

EcoDesignStudio

Circular Hub har tagit fram ett kostnadsfritt digitalt verktyg som skapar förenklade LCA:er, simulerar effekter av olika materialval och hjälper dig att strukturera miljöarbetet och övergången mot en cirkulär ekonomi. Verktyget vänder sig i första hand till dig som möbelproducent men är användbart för alla som verkar i möbel- och inredningsbranschen.

 

Läs mer


Webbinarier

Circular Hub arrangerar regelbundet webbinarier i syfte att öka kunskapen om cirkulär ekonomi. Webbinarierna har spelats in och här har vi samlat samtliga sändningar så du har möjlighet att se dem igen eller dela dem vidare till en kollega.

Coronakrisens påverkan på möbel- och inredningsbranschen

I en intervju med Robin Ljungar, hållbarhetschef på Trä- och Möbelföretagen, pratar vi om hur Coronakrisen påverkar branschen, upphandlingar och hållbarhetsarbetet framöver. Sändes den 29 april 2020.

Se webbinariet


Cirkulär offentlig upphandling – vart är vi på väg?

Samhället ställer om mot Agenda 2030. Välkommen att lyssna till hur stat och kommun agerar i ämnet offentlig upphandling och resonerar kring framtiden för att nå Agenda 2030 genom cirkulär ekonomi. De upphandlar årligen möbler och inredning för mer än 4 miljarder och inom den närmsta tiden ska exempelvis 1000 förskolor byggas. Sändes den 29 september 2020.

Se webbinariet


Inreda cirkulärt

Vad innebär det att inreda en miljö cirkulärt? Vi ställer frågan till några aktörer inom branschen för att få inblick i hur det går till i praktiken med fokus på möjligheter, utmaningar och trender. Under en timme kommer du få lyssna till flera goda exempel från verkligheten från Indicum arkitekter, AB Volvo och projektet DMO 2.0. Sändes den 8 oktober 2020.

Se webbinariet


Material och resursflöden i en cirkulär ekonomi

Mer än 80% av miljöbelastningen kommer av materialanvändning. Därför handlar cirkulär ekonomi till stor del om medveten material och resurshantering. Webbinaret belyser hur man kan maximera resurseffektiviten och minimera resursuttagen. Sändes den 22 oktober 2020.

Se webbinariet


Produktion för en cirkulär ekonomi

En effektiv produktion i framtiden behöver ledas mer agilt och vara rekonfigurerbar i större utsträckning, detta är också nya förutsättningar som möter den cirkulära ekonomin. Framtiden kräver flexibla och snabba, omställningsbara produktionsprocesser och ett mer öppet engagerande ledarskap jämfört mot traditionell linjär produktion. Lyssna till vad detta innebär. Carin Rösiö, docent vid avdelningen för industriell organisation och produktion på Tekniska Högskolan i Jönköping. Robot som tjänst. Henrik Lövetoft, CEO, Rebl Industries. Sändes den 19 november 2020.

Se webbinariet


Cirkulära mätetal

Vilka mätetal kommer att bli viktiga för att styra ditt företag i en cirkulär ekonomi? Ta del av forskning och tillämpade metoder. Lyssna till RISE som pratar om produktcirkularitet i tre dimensioner, C-måttet och kommande mätetal. Miljögiraff pratar om att räkna koldioxidpåverkan och Kinnarps om hur man kan mäta produkters cirkularitet. Sändes den 1 december 2020.

Se webbinariet


 

Om du vill veta mer

Hör av dig till Cecilia om du vill veta mer om Cicular Hubs erbjudande.