Stöd i finansieringsfrågor

Som delägare i IDC har du förmånen att få stöttning, information och coachning i finansieringssammanhang.

Vi har många års erfarenhet av att hjälpa företag i processen kring ansökan av finansieringsstöd, vilket brukar vara till stor hjälp för våra delägarföretag. Vi delar inte ut några egna pengar men vi har en bra översikt över vilka möjligheter till finansiering som finns tillgängliga.

Kontakta oss på IDC så rådgör vi kring vilka finansieringslösningar som kan vara aktuella för just ditt företag. Vi stöttar dig även i ansökningsprocessen.


Exportstöd genom Exportcenter Väst

Är ditt företag redan igång med er exportresa eller står ni inför er första exportaffär? Alldeles oavsett var ni befinner er så kan du och ditt företag ta del av många olika typer av exportstöd genom Exportcenter Väst. Du kan​ få hjälp med frågor om finansiering, vilka lagar som gäller på olika marknader, hur du etablerar dig på en ny marknad och hur du kan utveckla ditt företagserbjudande. Många erbjudanden är dessutom kostnadsfria för små och medelstora företag.

Läs mer om stöd genom Exportcenter Väst


Företagsfinansiering via Västra Götalandsregionen (VGR)

Västra Götalandsregionen erbjuder medfinansiering till små och medelstora företag (SME-företag) som vill satsa på digitalisering, innovationer, globalisering, ökad sysselsättning, forskning och förnyelse. De prioriterar satsningar som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara. Stöden kommer från det statliga anslaget för regional utveckling. Det finns bland annat följande finansieringsstöd att ansöka om via Västra Götalandsregionen:

 • FoU-kort
 • EU-kort
 • Digitaliseringscheck
 • Internationaliseringscheck
 • Hållbarhetscheck
 • Investeringsstöd till företag i nationella stödområden

Kontakta oss på IDC så rådgör vi kring vilka finansieringslösningar som kan vara aktuella för just ditt företag. Vi stöttar dig även i ansökningsprocessen.

Läs mer om företagsfinansiering via VGR 


Innovationscheckar genom Science Park Skövde

För små- och medelstora företag finns nu chansen att söka Innovationscheckar på upp till 100 000 kronor och infrastrukturcheckar på upp till 400 000 kronor. En innovationscheck används för att stärka ditt bolags innovationsförmåga och därmed konkurrenskraft. Upp till takbeloppet finns det möjlighet att kombinera insatser av olika checktyper, till exempel att först nyttja en infrastrukturcheck och därefter en affärsutvecklingscheck såvida de avser samma projekt i företaget.

Checkarna bekostar extern kompetens inom tre olika områden:

 1. Affärsutveckling: Validera och verifiera kommersiella och tekniska förutsättningarna för utveckling och exploatering av en innovationsidé som företaget har.
 2. Infrastruktur: Tillgång till labb, testbäddar, test- och demoanläggningar, produktionsanläggningar och liknande infrastruktur, som behövs för att verifiera och validera olika produktions- och utvecklingskritiska egenskaper. Här ingår också beräkningskapacitet, större IT-infrastruktur.
 3. Immateriella tillgångar (IP): Utveckla en strategi för företagets immateriella tillgångar med fokus på att förbättra hållbar konkurrenskraft och nytt värdeskapande i företaget

Läs mer om innovationscheckar genom Science Park Skövde


Klimatklivet – lokala klimatinvesteringar

Klimatklivet hjälper lokala aktörer att satsa på smarta lösningar som minskar klimatpåverkan. Investeringsstödet kan bland annat ges till projekt inom transporter, energieffektivisering, infrastruktur, avfall, fjärrvärme och informationsspridning. Stödet ges av Länsstyrelsen Västra Götaland.

Vem kan söka klimatinvesteringsstödet?

Alla förutom privatpersoner kan söka investeringsstödet, till exempel kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser. Stödet ges till de åtgärder som ger störst klimatnytta per investerad krona.

Läs mer om Klimatklivet


Regionala företagsstöd

Du som vill starta ett företag eller utveckla ditt befintliga företag har möjlighet att söka finansiellt stöd om du har svårt att få ihop finansieringen på den privata marknaden. Du kan söka stöd för till exempel byggnader och maskiner, inventarier, lönekostnader för arbetstillfällen till följd av en nyinvestering, utbildning, kompetensutveckling och konsulttjänster. Stöd kan under vissa förutsättningar även ges till uppförande av lokaler för uthyrning.

Du kan också söka för nystart av företag, deltagande i projekt, produktutveckling, marknadsföring, forskning- och utveckling, process- och organisationsinnovation eller energieffektivisering med mera. Stödet ges av Tillväxtverket.

Vem kan söka det regionala företagsstödet?

Små och medelstora företag med en marknad som sträcker sig utöver den egna regionen.

Läs mer om regionala företagsstöd


Forskningsavdrag i arbetsgivardeklarationen

Som arbetsgivare kan du få avdrag från arbetsgivaravgifterna om du har anställda som arbetar med forskning och utveckling. De ska arbeta systematiskt och kvalificerat i kommersiellt syfte.

För att få forskningsavdrag krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda vad gäller dina anställdas ålder, arbetstid och själva arbetet med forskning och utveckling. Det är socialavgiftslagens definition av forskning och utveckling som gäller. Den definitionen är generellt snävare än vad näringslivet ofta betecknar som forskning och utveckling.

Läs mer om forskningsavdrag 

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss om du vill ha mer information eller har andra frågor om finansieringsstöd till ditt företag.

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation

Att jobba på IDC är oerhört utvecklande men samtidigt utmanande. Vi som jobbar här drivs hela tiden framåt genom att få vara en del i implementeringen och stöttning i den senaste forskningen samt i företagens utveckling.

Jag började som industriell utvecklare på IDC i augusti 2009 och jobbar i flera av de projekt IDC driver. Bland annat med spridning av tillämpad industriforskning och nulägesanalyser för att fånga upp industrins potentiella behov. Jag tittar även på hur hållbarhetsintegrerade och cirkulära företagen är. Jag jobbade en period på RISE med den cirkulära omställningen i Sverige och kan nu föra den kunskapen vidare till våra delägarföretag. IDC driver även ett antal nätverk där jag är sammanhållande för produktionstekniskt strategiskt nätverk.

På mitt foto har jag med mig en liten leksak som triggar tankeverksamheten. Den symboliserar lite av vem jag är, att jag gillar problemlösning och att få igång kreativitet och samverkan hos andra. Större delen av min fritid går åt till familjen. Jag har fem underbara barnbarn, så det är fullt upp nästan hela tiden!

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 12

Industriutvecklare tillverkning

0500-50 25 15

Johan Lundahl

Industriutvecklare tillverkning

Jag började här på IDC i maj 2019 i projektet Catalyst. Sedan starten i maj har jag också blivit involverad i projekten Industriell Dynamik och Robotlyftet. Min inriktning är mot produktion och de frågor som rör det. Innan jag kom till IDC har jag under 25 år jobbat inom produktion och med olika roller, både som operatör, tekniker, ledare. och chef. Det som är så kul med att jobba på IDC är kontakten med alla företag. Att komma ut och se alla olika verksamheter i Skaraborg och kunna hjälpa till med de möjligheter och utmaningar som företagen har. Sedan finns det en fantastisk bredd på kompetensen och bra arbetskamrater här på IDC.

Förutom idrott och träning är ett av mina intressen veteranbilar och speciellt Saab. Om tid finns tar jag gärna en tur eller åker på en träff eller marknad för att leta efter just den bildel som saknas för tillfället. När jag inte jobbar umgås jag helst med min familj och våra vänner. Har jag riktig tur kan jag få med mig familjen på en tur i en av mina veteranbilar!

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 15