Arrangeras av Produktion 2030

Projekt | Seminarium

Teknikworkshop: Förutsäg slitage och försämring av maskiner med AI – Datadrivet underhåll

Online

Tisdag 19 mars, 9-12

Register here
Arrangeras av Produktion 2030
Teknikworkshop: Förutsäg slitage och försämring av maskiner med AI – Datadrivet underhåll
Online
Tisdag 19 mars, 9-12

Vill du lära dig hur man kan använda data för att förutsäga underhållsbehov hos maskiner och andra tillgångar?

Generar era maskiner data som skulle kunna användas för tillståndsbevakning? Är ni osäkra på vad alla dessa data kan användas till och hur de kan skapa värde? Vi går igenom konkreta exempel på hur datadrivet underhåll kan gå till, så att ni kan ta nästa steg inom er organisation.

Allt eftersom digitala tekniker och datainsamling blir vanligare i fabriker, ökar även värdet av att nyttja data och använda dem för effektivare beslutsfattning.

En lovande teknologi och en viktig komponent i Industri 4.0 är prediktivt underhåll – en kombination av data, AI och smart underhåll. På denna teknikworkshop får ni lära er om olika datadrivna metoder inom underhåll, hur man kan börja jobba med datadrivet underhåll – tillståndsbaserat och prediktivt underhåll. Insikter från projekten D3HDFusion och ett doktorandprojekt presenteras och diskuteras. Exempel med prediktivt underhåll av elektronik, analys av störningsdata och tillståndsbaserat underhåll av kompoundering (blandning och preparering av plastmaterial) visas.

Tid: Tisdag 19 mars, 9-12
Plats: Online
För dig:  som arbetar på tillverkande företag och är intresserade av ständig förbättring, analys av data, rotorsaksanalys och underhåll.

Boka din plats

Denna teknikworkshop ger insikter från projekten D3HDFusion
I projektet samverkar Chalmers, RISE, EyeAtProduction, Good Solution Sweden, IFM Electronics, Nolato Gota, Qestio, Nord-Lock, Nexans Sweden

Läs inbjudan som PDF


Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.  Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland.

Aktiviteten anordnas inom ramen för projektet Innovationsboost som finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.  I projektet samverkar Science Park SkövdeHögskolan i Skövde och IDC West Sweden. För innovation och hållbar omställning.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Anna om du vill veta mer om det här eventet.

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Kompetens

0500-50 25 28

Anna Sahlström

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Kompetens

Contact details

  • 0500-50 25 28

Share via

Our financiers
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova