IDC tipsar

Utbildning: Virtuella Fabriker: Möjligheter och fördelar med simulering som beslutsstöd

Högskolan i Skövde

Fredagen den 20 september

Anmäl här
Utbildning: Virtuella Fabriker: Möjligheter och fördelar med simulering som beslutsstöd
Högskolan i Skövde
Fredagen den 20 september

Virtuella fabriken – kurser för yrkesverksamma inom tillverkningsindustrin på Högskolan i Skövde.

Vill du basera ditt beslutsfattande mer på fakta än magkänsla och historiskt utfall? Då ska du gå denna kurs.

Senaste forskningen inom digitalisering och optimering

När produktionen blir alltmer komplex ökar kraven på digitalisering, hållbarhet och kompetens. I Virtuella fabrikens kurser får du ta del av den senaste forskningen inom digitalisering och optimering och ditt företag får möjlighet att ligga i framkant när framtidens smarta fabriker tar form. De virtuella verktygen används för att förutse framtida händelser för att på ett optimalt sätt planera åtgärder, prioriteringar och investeringar.

Hantera förändringar effektivare

Globalisering, snabba marknadsförändringar, Industri 4.0, ”mass customization” och pressen från demografiutvecklingen är bara några aspekter som ökar kravet på att kunna hantera förändringar effektivare. Simulering är ett kraftfullt verktyg för att möjliggöra virtuell testning av scenarioplanering, ge stöd till lärande och därigenom stödja effektivare implementeringar.

Lär dig förstå hur simulering kan användas

Föreläsningarna baseras på aktuell forskning inom ”operational research” och ”operations management”. De innefattar gästföreläsningar från industrin och sjukvården, laborationer för att se hur simulering och optimering kan ge stöd vid analys av komplexa system, samt diskussionsseminarier där erfarenheter kan utbytas mellan kursdeltagarna. Under kursen kommer studenterna att utföra en projektuppgift där de ska identifiera hur simulering kan vara lämpligt för att adressera ett verkligt problem i den egna organisationen.

Vem är kursen för?

Kursen, som ges på engelska, riktar sig till ledare och yrkesverksamma från små, medelstora eller stora organisationer intresserade av att förstå hur simulering kan användas, liksom dess begränsningar och nackdelar, samt hur simulering kan bli en del av en organisations arbetssätt (t.ex. Lean). Beräknad studiestart är 20 september.

Behörighetskrav:

För att vara behörig till kursen krävs en examen på grundnivå inom integrerad produktutveckling, produktionsteknik, automationsteknik, maskinteknik eller informationsteknologi (eller motsvarande) omfattande minst 180 hp. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6/Engelska B (eller motsvarande). För att visa motsvarande kunskaper används normalt ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Om du saknar akademiska meriter, kan du ansöka om att bli bedömd på reell kompetens, mer om reell kompetens kan du läsa här.

Läs mer och anmälan

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
  • Europeiska Socialfonden
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Tillväxtverket
  • Vinnova
  • Västra Götalandsregionen