IDC i samarbete med Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde | Utbildning

Underhållsteknik och driftsäkerhet I

Inställd: kursstart 2 april

IDC i samarbete med Högskolan i Skövde
Underhållsteknik och driftsäkerhet I
Inställd: kursstart 2 april

Utbildning inom Underhållsteknik och driftsäkerhet I i samverkan med Högskolan i Skövde, 7,5 hp.  Anmälningskod: PR007G

Kurstillfällen: 2, 9, 16, 23 april och 7, 14, 21 maj.
Examination: Under vecka 23, mer information kommer.
Anmälan senast den 8 mars.

Vårens kursstart är inställd på grund av få deltagare. Vi återkommer med en eventuell ny start till hösten.

Intresseanmälan inför höstens kurs kan mejlas till:

Kursbeskrivning – underhållsteknik och driftsäkerhet

Att ”köra och hoppas på det bästa” är ingen produktionsstrategi som håller i längden. I denna kurs går vi igenom de grundläggande begreppen inom underhållsteknik och driftsäkerhet med tillhörande terminologi samt bakomliggande standarder inom tillverkningsindustrin. Vidare behandlas de vanligaste underhållsprocesserna och krav som förkommer inom en underhållsverksamhet. Ekonomin är alltid ett centralt styrinstrument och kursen tar också upp den ekonomiska betydelsen av ett välordnat underhåll och några av dess nyckeltal.

Det är en högskolekurs som ger 7,5 högskolepoäng. Kursen ges på halvfart och detta motsvarar sju timmars schemalagd tid i veckan samt 13 timmars övrig tid som studenten förväntas studera per vecka.

Genomförande  – underhållsteknik och driftsäkerhet

Under kursen genomförs föreläsningar, grupparbeten och övningar. Kursen blandar teori och praktisk tillämpning i ett projekt som sträcker sig genom hela kursen. Sista kursdagen genomförs en examination.

Förkunskapskrav  – underhållsteknik och driftsäkerhet

Kursen kräver grundläggande högskolebehörighet (gymnasiebetyg) eller arbetslivserfarenhet inom underhåll och driftsäkerhet. Lämplig bakgrund kan vara erfarenhet som underhållstekniker.

Kursmål  – underhållsteknik och driftsäkerhet

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 • Redogöra för definitioner inom underhållsteknik samt dess terminologi.
 • Redogöra för behovet av processer och dess tillämpning inom underhåll.
 • Förstå innebörden av olika roller och funktioner inom underhållsorganisationen.
 • Redogöra för underhållets ekonomiska betydelse och känna till centrala begrepp.
 • Förstå innebörden av och använda nyckeltal inom underhåll.
 • Redogöra för olika typer av krav på underhållsverksamheten samt hur man uppnår kraven.

 

Vill du veta mer?

Hör av dig till Elin om du vill veta mer om kursen.

Projektstöd/administratör

0500-50 25 05

Elin Overgaard

Projektstöd/administratör

Här kommer du snart kunna läsa lite mer just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad.

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 05

Dela Via

Våra finansiärer
 • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
 • Europeiska Socialfonden
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Skövde Kommun
 • Tillväxtverket
 • Vinnova
 • Västra Götalandsregionen