IDC i samarbete med Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde | Utbildning

Underhållsteknik och driftsäkerhet 2

Utbildningen kommer genomföras under mars - april 2019. Mer information kommer.

IDC i samarbete med Högskolan i Skövde
Underhållsteknik och driftsäkerhet 2
Utbildningen kommer genomföras under mars - april 2019. Mer information kommer.

Utbildning inom Underhållsteknik och driftsäkerhet I i samverkan med Högskolan i Skövde, 7,5 hp. Anmälningskd: PR307G

Kurstillfällen: mars – april 2019

Kursbeskrivning – underhållsteknik och driftsäkerhet

Lär dig att bli proaktiv i ditt underhåll! I kursen lär du dig hur du kan skapa ett fungerande underhåll som håller i längden.

Kursen fokuserar på det förbyggande underhållet och framförallt dess konsekvenser för en tillverkande verksamhet. Kursen tar bland annat upp planering, styrning och optimering av det förebyggande underhållet. Vidare behandlas metoder som lämpar sig för tillståndsbaserat underhåll. Kursen blandar teori och praktisk tillämpning i ett projekt som sträcker sig genom hela kursen.

Genomförande  – underhållsteknik och driftsäkerhet

Under kursen genomförs föreläsningar, grupparbeten och övningar. Kursen blandar teori och praktisk tillämpning i ett projekt som sträcker sig genom hela kursen. Sista kursdagen genomförs en examination. Kursen är normalt sett schemalagd till heldagar och är anpassad så att deltagarna skall kunna arbeta parallellt med studierna. Under kursen ingår kontinuerligt diskussioner och grupparbeten utifrån olika frågeställningar.

Förkunskapskrav  – underhållsteknik och driftsäkerhet

Kursen kräver grundläggande högskolebehörighet (gymnasiebetyg) eller arbetslivserfarenhet inom underhåll och driftsäkerhet. Lämplig bakgrund kan vara erfarenhet som underhållstekniker.


Mer om gruppanmälan och dispens

Läs mer om vad som gäller rörande behörighet, gruppanmälan och dispens.

Läs mer

 

Vill du veta mer?

Hör av dig till Elin om du vill veta mer om kursen.

Projektstöd/administratör

0500-50 25 05

Elin Overgaard

Projektstöd/administratör

Här kommer du snart kunna läsa lite mer just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad.

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 05

Dela Via

Våra finansiärer
  • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
  • Europeiska Socialfonden
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Tillväxtverket
  • Vinnova
  • Västra Götalandsregionen