Arrangeras av Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde | IDC tipsar

IDC tipsar: Läs PLC-programmering på distans

Ges av Högskolan i Skövde

Distanskurs

Anmäl här
Arrangeras av Högskolan i Skövde
IDC tipsar: Läs PLC-programmering på distans
Ges av Högskolan i Skövde
Distanskurs

Utbildningen arrangeras av Högskolan i Skövde.
PLC-programmering I G1N, 7,5 hp, AU133G
Anmälningskod HS-11111

Kursbeskrivning – PLC-programmering

Den här kursen är för dig som vill lära dig hur en PLC är uppbyggd och hur den programmeras. Den internationella standarden IEC 61131 definierar fem olika programmeringsspråk för PLC. Under kursen går man igenom fyra av dessa fem programmeringsspråk: Ladder, FBD, Structured Text samt SFC. Tidigare programmeringsvana är inget krav men underlättar naturligtvis.

Kurstillfällen
Kursen har inga schemalagda samlingar utan genomförs helt på distans. I kursen ingår tre examinationsmoment.

 1. Inlämningsuppgift (1.5 hp): Enklare PLC-programmeringsuppgift som controllerar en Simumatik3D system.
 2. Projektredovisning (4 hp): Mer omfattande uppgift där ett komplett PLC-programmeringsprojekt ingår, delat i två delar: design och utvekling.
 3. Individuell hemtentamen (2 hp): Störst fokus på teoretiska delarna i kursen.

Förkunskapskrav  – metoder och verktyg inom Lean produktion

Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik A, Matematik B. Eller: Fysik 1b1 / 1a, Matematik 2a / 2b / 2c.

Kursplan och litteraturlista

Öppna som PDF

Vill du veta mer?

Hör av dig till Arne om du har frågor.

Industriell utvecklare

0500-50 25 16

Arne Holmberg

Industriell utvecklare

Jag började här på IDC i augusti 2016. Med mig hit har jag erfarenheter från att ha jobbat som platsansvarig vid olika verksamheter sedan 1995, bland annat Arla Foods. Nu jobbar jag med företags- och produktionsanalyser vilket innebär att vi tillsammans med företagen ser över utvecklingsbehoven i produktionsflödet och i de stödjande flödena, med hänsyn tagna till både inre och yttre omständigheter.

Jag skulle kunna sammanfatta IDC och det vi gör här med orden ihärdig, nätverkande och att vi skapar insikt om de viktigaste behoven.

Det roligaste med mitt jobb är att jag har så mycket användning av alla mina tidigare erfarenheter och kan ta dem med mig ut bland företagen.

Boken ” Expedition till Kanchenjunga” av Michelle Paver tog jag med mig till fotograferingen för att den illustrerar mitt intresse för att läsa böcker på traditionellt vis. För mig är det också viktigt att det finns en känsla av äventyr i vardagen, med utmaningar som gör att jag måste sträva mot att ständigt utvecklas. Sist men inte minst ger boken exempel på känslan att varje enskild människa är liten, i jämförelse med till exempel ett väldigt berg, och det krävs en hög grad av planering, samarbete och uthållighet om man ska klara den uppsatta utmaningen och lyckas med att nå toppen.

 

 

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 16

Dela Via

Våra finansiärer
 • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
 • Europeiska Socialfonden
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Skövde Kommun
 • Tillväxtverket
 • Vinnova
 • Västra Götalandsregionen