Arrangeras av Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde | IDC tipsar

IDC tipsar: Läs PLC-programmering på distans, hösten 2020

Ges av Högskolan i Skövde

Distanskurs 1 september - 12 januari 2021

Anmäl här
Arrangeras av Högskolan i Skövde
IDC tipsar: Läs PLC-programmering på distans, hösten 2020
Ges av Högskolan i Skövde
Distanskurs 1 september - 12 januari 2021

Utbildningen arrangeras av Högskolan i Skövde.
PLC-programmering I G1N, 7,5 hp, PR009G
Anmälningskod HS-11111

Kursbeskrivning – PLC-programmering

Den här kursen är för dig som vill lära dig hur en PLC är uppbyggd och hur den programmeras. Den internationella standarden IEC 61131 definierar fem olika programmeringsspråk för PLC. Vi går igenom dessa fem programmeringsspråk och dyker lite djupare i tre av dem: ladder diagram, structured text samt sequential function chart (SFC). Tidigare programmeringsvana är inget krav men underlättar naturligtvis.

Programvaror

I kursen används två programvaror CoDeSys och Simumatik 3D. CoDeSys används för att skapa PLC-programmen och Simumatic 3D används för att skapa 3D-miljöer (produktionsmiljöer med maskiner, rullband, sensorer, kontrollpaneler, m.m) där PLC-programmen exekveras. Båda dessa programvaror tillhandahålls till studenten utan kostnad. Dessa program fungerar endast i PC. En Mac-dator kan alltså inte användas i denna kurs.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • Tillämpa i standarden IEC 61131-3 angivna programmeringsspråk.
  • Visa grundläggande kunskap inom automatiseringsteknik med avseende på PLC-system (arkitektur, uppbyggnad, kommunikation och funktion)
  • Visa förmåga att med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar.
Förkunskapskrav  – metoder och verktyg inom Lean produktion

Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik 1b1 / 1a, Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Fysik A, Matematik B.

Anmälan

16 mars 2020 – 15 april 2020

Kursplan och litteraturlista

Öppna som PDF

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
  • Europeiska Socialfonden
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Tillväxtverket
  • Vinnova
  • Västra Götalandsregionen