I samarbete med Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde | Utbildning

Metoder & verktyg, Lean produktion 2 - hösten 2019

Högskolan i Skövde

Höstens kurs är fullbokad. Lämna gärna intresseanmälan inför våren.

I samarbete med Högskolan i Skövde
Metoder & verktyg, Lean produktion 2 - hösten 2019
Högskolan i Skövde
Höstens kurs är fullbokad. Lämna gärna intresseanmälan inför våren.

Utbildning inom Lean i samverkan med Högskolan i Skövde, fördjupning, 12 hp. AU314g Högskolan i Skövde

Kurstillfällen:  4-5, 12-13, 20-21, 28-29 november, 4, 18 december
Examination: 18 december
Anmälan senast 30 dagar innan kursstart.

Kursbeskrivning – metoder och verktyg inom Lean produktion

Kursen innehåller en tillämpad fördjupning i Lean produktion. Under kursen tillämpas många av verktygen inom Leankonceptet. Hela kursen genomförs som ett företagsspel där lagarbetet är den organisatoriska inramningen för kursdeltagarna. Undervisningen genomförs genom föreläsningar och grupparbeten. Simuleringar i en fysisk produktionsmiljö kommer att förekomma i stor omfattning. Simuleringarna syftar till att praktiskt tillämpa verktyg och arbetssätt inom Leankonceptet med uppföljning av relevanta nyckeltal. Kursen är en grundläggande högskolekurs som ger tolv (12) högskolepoäng.

Genomförande  – metoder och verktyg inom Lean produktion

Hemuppgifter mellan varje tillfälle, dessa innehåller problemlösning som är kopplat mot deltagarnas egna arbetsplatser. Sista kursdagen genomförs en examination.

Förkunskapskrav  – metoder och verktyg inom Lean produktion

Förkunskapskrav till denna kurs är genomförd och godkänd kurs ”Introduktion till Lean filosofi” (3 hp.)

Kursmål  – metoder och verktyg inom Lean produktion

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 • Förklara betydelsen och inverkan av taktstyrd produktion
 • Identifiera, beräkna och åtgärda balanseringsförluster i ett produktionsflöde
 • Förstå lagarbetets betydelse för att nå uppsatta produktionsmål
 • Analysera och följa upp ett produktionssystems prestation för att styra förbättringsarbetet
 • Tillämpa olika problemlösningsmetoder för effektivisering av ett produktionsflöde
 • Förstå och beskriva underhållsarbetets betydelse för ett produktionssystems prestanda
 • Beskriva och välja lämpligt materialförsörjningssystemngssystem.
Kursens innehåll:
 • Lagarbetets organisation och arbetssätt
 • Kvalitetsarbete
 • Ständiga förbättringar
 • Standardiserat arbete
 • Felsäkring
 • Underhåll
 • Nyckeltalsuppföljning

Intresseanmälan till vårens kurs lämnas till Elin Overgaard: 

Vill du veta mer?

Hör av dig till Elin om du vill veta mer om kursen.

Projektstöd/administratör

0500-50 25 05

Elin Overgaard

Projektstöd/administratör

Här kommer du snart kunna läsa lite mer just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad.

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 05

Dela via

Våra finansiärer
 • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
 • Europeiska Socialfonden
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Skövde Kommun
 • Tillväxtverket
 • Vinnova
 • Västra Götalandsregionen