Projekt | Seminarium

Lunchföreläsning: Som du frågar får du svar

ASSAR Industrial Innovation Arena och online

Fredag 9 december, 12–13.

Anmäl här
Lunchföreläsning: Som du frågar får du svar
ASSAR Industrial Innovation Arena och online
Fredag 9 december, 12–13.

Vi står i ett samhälle och en arbetsmarknad i förändring. Organisationers förmåga att skapa en sammanhållen behovsbild av kompetensförsörjningsbehovet är i vissa fall avgörande för att kunna bibehålla och utveckla sin verksamhet. Behovet är föränderligt av olika kompetenser, till olika branscher och olika regionala områden.

Det är många gånger svårt att förutse företags eller branschers specifika behov av kompetens och det räcker inte att möta upp kompetensbehovet endast genom utbildningsinsatser. Kompetensutveckling behöver ses utifrån ett helhetsperspektiv där individ, utbildning och arbetsmarknad alla är knutna till och beroende av varandra.

Caroline Lennemar, jämställdhetsutvecklare och verksamhetsledare på EDCS i Skövde.

Välkommen till ett lunchseminarium där vi djupdyker i just denna fråga. Caroline Lennemar, jämställdhetsutvecklare och utvecklingsledare på EDCS kommer att prata om den organisatoriska medvetenhet och kunskap som behövs om normers påverkan för kulturen på arbetsplatsen.

Du kommer lära dig mer om:
  • hur hindrande normer kan stå i vägen för utveckling av din verksamhet och tillväxt på sikt.
  • hur vi kan utmana rådande strukturer för att öppna upp för fler.
  • hur vi ökar förmågan att behålla och utveckla befintliga kompetens OCH attrahera ny.
  • hur vi ger medarbetarna behöver rätt förutsättningar för att kunna använda sin fulla potential.

Förutsättningar för kreativitet och delaktighet som utvecklingsfaktor kan skapa konkurrensfördelar och är i vissa fall avgörande för ett företags överlevnad. Finns det då utrymme att exkludera potentiell utveckling för att gamla strukturer och felaktiga föreställningar står i vägen? Vi behöver börja utforska möjligheterna hos morgondagens medarbetare!

Tid: Fredagen den 9 december
Plats: ASSAR Industrial Innovation Arena och online.

Information för dig som deltar på plats: Det finns lunch att köpa på Cafe Kretsloppet i anslutning till ASSAR, där finns även möjlighet att värma medhavd lunch. Kommer du med bil finns parkering vid tågstationen samt ett parkeringshus vid Regionens Hus, Stationsgatan 3 (Mode). Behöver du en handikappanpassad parkering finns det precis utanför ASSARs utvecklingsmiljö. Seminariet startar 12:00 så kom i god tid för att ordna lunch och parkering innan.

Boka din plats


Lunchföreläsningen arrangeras av IDC West Sweden AB som ett samarrangemang i projekten Catalyst och ASSAR Industrial Innovation Arena. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Dela via

Våra finansiärer
 • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
 • Europeiska Socialfonden
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Skövde Kommun
 • Tillväxtverket
 • Vinnova
 • Västra Götalandsregionen