IDC i samarbete med Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde | Utbildning

Intro Lean filosofi 4 - 2018

Högskolan i Skövde

Onsdagen den 14 november

Anmäl här
IDC i samarbete med Högskolan i Skövde
Intro Lean filosofi 4 - 2018
Högskolan i Skövde
Onsdagen den 14 november

Utbildning inom Lean i samverkan med Högskolan i Skövde, 3 hp.

Kurstillfällen: 14, 21 och 26 november.
Examination: 3 december.
Anmälan senast 30 dagar innan kursstart.

Ny rutin för anmälan

Den 14 november startar en ny omgång Lean-kurser och anmälan sker senast 30 dagar innan start. Den här omgången förväntas kurserna bli fulltecknade, så anmäl dig snarast för att säkra din plats.

Kursbeskrivning – Lean filosofi

Kursen innehåller grundläggande tankar och filosofier bakom Lean produktion. Dessutom belyser kursen några av verktygen inom Lean-konceptet. I kursen genomförs också fortlöpande simuleringar med syftet att applicera och använda berörda verktyg och arbetssätt.

Genomförande – Lean filosofi

Under kursen genomförs föreläsningar, produktionssimuleringar, grupparbeten och övningar. Hemuppgifter mellan varje tillfälle, omfattningen varierar. Efter de tre dagarna genomförs kursens examination. Det innebär att varje student skall svara på ett antal frågor samt redovisa ett förbättringsförslag på sin arbetsplats. Förbättringsförslaget redovisas genom en skriftlig rapport. Examinationen genomförs under en knapp halvdag cirka 2 veckor efter utbildningsdagarna.

Förkunskapskrav – Lean filosofi

Kursen kräver grundläggande högskolebehörighet (gymnasiebetyg) eller arbetslivserfarenhet från produktion/teknik/tillverkning.

Kursmål Lean filosofi

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 • Beskriva filosofin bakom Leankonceptet.
 • Identifiera förändringsbehov utifrån de sju slöserierna inom Lean
 • Använda utvalda verktyg inom Lean-konceptet

Mer om gruppanmälan och dispens

Läs mer om vad som gäller rörande behörighet, gruppanmälan och dispens.

Läs mer

Vill du veta mer?

Hör av dig till Elin om du vill veta mer om kursen.

Projektstöd/administratör

0500-50 25 05

Elin Overgaard

Projektstöd/administratör

Här kommer du snart kunna läsa lite mer just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad.

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 05

Dela via

Våra finansiärer
 • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
 • Europeiska Socialfonden
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Skövde Kommun
 • Tillväxtverket
 • Vinnova
 • Västra Götalandsregionen