Arrangeras av Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde | Utbildning

Competensus - Introduktion till Leanfilosofi - hösten 2023

Skövde, Campus Högskolan i Skövde

Kursstart tisdagen den 22 november

Anmäl här
Arrangeras av Högskolan i Skövde
Competensus - Introduktion till Leanfilosofi - hösten 2023
Skövde, Campus Högskolan i Skövde
Kursstart tisdagen den 22 november

Under hösten arrangerar Högskolan i Skövde kursen intro Lean filosofi.

I kursen introduktion till Lean får du på ett bra sätt bekanta dig med Lean som filosofi och även många av de metoder / verktyg som används inom Lean. Här kan du praktiskt lära dig hur du arbetar strukturerat med dina förbättringar. Är du ny på området, kommer du har får en bra bild av förbättringsarbetes olika steg. Du som har arbetat med lean får möjligheten att reflektera kring ert förbättringsarbete.

Pågår: 20 november 2023 – 17 december 2023
Plats: Skövde, Campus, Dagtid
Takt: 50%
Antal platser: Minsta antal 20 – max antal 25.
Ansökan: Öppnar i augusti. 

I kursen lär vi oss att hitta problemen, se vilka hjälpmedel vi har för att lösa problemet. Du lär dig samtidigt att filosofin, tankesättet är det viktiga för att få ett hållbart förbättringsarbete.

Kursmål Lean filosofi

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • Beskriva filosofin bakom Leankonceptet.
 • Identifiera förändringsbehov utifrån de sju slöserierna inom Lean.
 • Använda utvalda verktyg inom Lean-konceptet.
 • Beskriva metoder för förbättringsarbete i ett produktionssystem.

Läs kursplan för utbildningen

Anmäl dig till kursen här (ansökan öppnar i augusti)

Observera att ett konto behöver skapas Logga in – Antagning.se, verifieringskod skickas per post och knappas in på antagnings.se för att slutföra skapande av konto. Därefter går det att ansöka till kursen Competensus – Introduktion till Leanfilosofi G1N – Högskolan i Skövde (his.se). Efter att man är antagen måste platsen accepteras för att inte gå till nästa sökande. IDC kan guida er i denna process om så önskas. Ansökan öppnas i augusti och innan dess behöver ett konto vara på plats. Vi rekommenderar därför att så snart som möjligt skapa ett konto.

Förkunskapskrav – Lean filosofi

Kursen kräver grundläggande högskolebehörighet (gymnasiebetyg) eller arbetslivserfarenhet från produktion/teknik/tillverkning. Om du inte har grundläggande högskolebehörighet finns möjlighet att göra en behörighetsbedömning utifrån din arbetslivserfarenhet. Vi på IDC hjälper gärna dig från den tillverkande industrin i Skaraborg i fråga om behörighetsbedömning från produktion/teknik/tillverkning och har en dialog med antagningsenheten på Högskolan i Skövde. Fyll i detta formulär så återkopplar vi till dig inom kort. Ansök om hjälp med behörighetsbedömning senast 31 maj.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Sara om du vill veta mer eller ha hjälp i ansökningsprocessen.

Chef för Företagsutveckling

0500 - 50 25 06

Sara Gallus

Chef för Företagsutveckling

Kontaktuppgifter

 • 0500 - 50 25 06

Dela via

Våra finansiärer
 • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Skövde Kommun
 • Tillväxtverket
 • Vinnova
 • Västra Götalandsregionen