INDIGO – industriell digitalisering i praktikenINDIGO logotyp vit

INDIGO ger möjlighet att utveckla företags digitala kompetens och utnyttja ny teknik på ett optimalt sätt för att ligga i branschens framkant och inte tappa konkurrenskraft.

Utvecklingsprogrammet INDIGO ger små och medelstora industriföretag möjligheten att få svar på många frågor om digitalisering samtidigt som man startar och genomför ett skarpt case.

Projektets syfte och mål – digitalisering av Skaraborgs industri

Målet är att fler små och medelstora tillverkande industriföretag ska bli bättre på att nyttja möjligheterna som den digitala tekniken medför, oavsett var på digitaliseringsstegen man befinner sig. För företagen innebär detta att man får stöd och möjlighet att utifrån sina egna specifika behov hitta lämpliga områden att digitalisera.

Allt blir digitalt
 • Marknadsförings- och försäljningskanaler
 • Kommunikationslösningar och kundsupport
 • Produktutveckling och prototyper
 • Produkteffektivisering, automation och robotisering
 • Administration och affärssystem
Workshops, nätverksträffar och coachning längs med vägen

INDIGO kombinerar nätverksträffar och gemensamma workshops med coachning ute på företaget. I programmet finns samarbete med erfarna konsulter som hjälper till att definiera behov och möjligheter och stöttar för att lägga grunden för er digitala strategi inför digitaliseringsresan.

Deltagande företag kommer att arbeta med just de områden som är mest betydelsefulla och strategiska för det enskilda företaget.

Beskrivning av projektet – strategi och konkret digitalisering

Deltagande i programmet ger en inledande analys som klargör ditt företags nuläge, behov och utmaningar. Sex nätverksträffar äger rum vilka ger ny kunskap och ett erfarenhetsutbyte deltagare emellan. Mellan träffarna ges även coachning längs med vägen för att hjälpa deltagare att komma framåt med utvecklingen.

INDIGO-process-korrekt

En digitaliseringsresa med INDIGO består av sex träffar som löper över cirka sex månader.

En digitaliseringsresa – innehållet i korthet
 • Analys – är företaget redo att digitalisera?
 • Målbild – varför ska vi digitalisera?
 • Strategi – hur digitaliserar vi?
 • Studiebesök – hur gör andra?
 • Case – från ord till handling!
 • Resurser – dessa tar vi hjälp av.
 • Genomförande – hit har vi kommit.
 • Uppföljning – detta har vi uppnått!
Två programstarter, kostnad och målgrupp

Tjugo företag från Skaraborg kommer att få chansen att starta programmet under våren 2018, fördelat på två starter – 20 mars och 22 maj. Det finns möjlighet för 2-3 deltagare per företag att närvara på programträffarna. Det kostar 10 000 kr exklusive moms att delta i programmet. INDIGO vänder sig till små och medelstora tillverkande industriföretag med upp till 249 anställda inklusive eventuell koncerntillhörighet.

Anmälan programstart 1 20 mars 2018

Anmälan programstart 2 22 maj 2018

 


Finansiärer och samverkanspartners

INDIGO är ett nationellt program och genomförs på ett antal orter i Sverige. IDC West Sweden AB arrangerar programmet i Skövde för Skaraborgsföretag. Programmet finansieras av Tillväxtverket och medfinansieras av Västra Götalandsregionen.

tillverketsverket_och_vgr


Informationsbroschyr om INDIGO

Läs en informationsbroschyr om INDIGO.

Visa PDF


Informationsfilm om INDIGO

Se en informationsfilm om INDIGO.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Marie eller Thomas om du vill veta mer om INDIGO.

Industriell utvecklare

0500-50 25 11

Marie Brehag von Haugwitz

Industriell utvecklare

Jag blev en av medarbetarna här i september 2015 och drev då Kompetensnavet. Nu jobbar jag med projektet INDIGO, som utvecklar och ökar digitaliseringen bland industriföretagen i Skaraborg.

För mig betyder IDC samverkan, innovation och nyfikenhet. Genom att jobba här får vi möjligheten att påverka industrin och tillväxten i Skaraborg. Det är det som är så roligt, att få se de små företagen utvecklas och ta de där små kliven som på sikt kan betyda så mycket.

Efter jobbet är det viktigaste för mig att få tid tillsammans med min familj. Vi är gärna ute och vandrar eller åker skidor, vilket jag ville skulle synas på mitt foto, därav friluftsmagasinet, och mössan. Mycket tid går även åt till barnens intressen; enduro och hästar.

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 11

VD

0500-50 25 01

Thomas Nilsson

VD

Här kommer du snart kunna läsa lite mer om just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad.

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 01

SMARTA SME

Digitaliseringsprojektet Smarta SME är ett erfarenhetsbaserat utvecklingsprojekt för små och medelstora industriföretag i Västra Götaland.

Projektet ska skapa goda och praktiska exempel på smart digitalisering i små och medelstora företag och är enkelt uttryckt en förlängning av digitaliseringsprojektet INDIGO, beskrivet ovan.

Projektets syfte och mål – digitalisering av Skaraborgs industri

Projektets syfte är att öka kunskapen i industriella SME kring digitaliseringens möjligheter till ökad konkurrenskraft samt att öka förmågan att utnyttja digital teknik. Det övergripande målet är att industriella SME ska öka eller bibehålla sin konkurrenskraft, stärka sin lönsamhet och stå starka i en allt hårdare global konkurrens.

Workshops, nätverksträffar och coachning längs med vägen

Seminarium, analyser, träffar/workshops, coachning och uppföljning/utvärdering. SMARTA SME innehåller kompetenshöjande aktiviteter med tonvikt på praktiskt arbete/implementation i olika former utifrån deltagande företags nuläge och målbild.

Beskrivning av projektet – strategi och konkret digitalisering

Upplägget av arbetssätt kommer att utgå ifrån programmet INDIGO, beskrivet ovan.


Finansiärer och samverkanspartners

SMARTA SME är ett samverkansprojekt som drivs av IUC Väst i samverkan med IDC West Sweden AB, IUC Halland, IUC Sjuhärad och GTC för tillverkande SMA i hela Västra Götaland och norra Halland. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

 

SaveSave

SaveSave

Vill du veta mer?

Hör av dig till Thomas om du vill veta mer om projektet.

VD

0500-50 25 01

Thomas Nilsson

VD

Här kommer du snart kunna läsa lite mer om just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad.

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 01