Varmt tack och lycka till Jeanette

En del av IDC berättar om sin resa innan avfärd mot nya mål. Jeanette Lundell gjorde sin sista dag här på IDC fredagen den 23 november och tar nu med sig alla erfarenheter här ifrån till nya utmaningar.

Innan Jeanette slutade fick vi en stund tillsammans för att höra henne berätta lite om tiden här på IDC.

Hur var det när du först kom i kontakt med IDC?

Det var hösten 2015 när jag hittade en annons där IDC sökte coacher till projektet Kompetensnavet. Innan hade jag aldrig hört talas om verksamheten men tyckte att det lät spännande. Då var jag nyutbildad personalvetare med tidigare erfarenheter från IKEA. Det var kunskaperna från min utbildning som gjorde att jag ville söka jobb inom det området. Så jag skickade in en ansökan till IDC och fick komma på intervju.

Hur länge har din utvecklingsresa med IDC pågått och hur har den sett ut?

Jag har varit med under hela Kompetensnavets resa, som precis hade börjat när jag kom hit den 15 oktober 2015. Från det att vi började fundera över hur vi skulle utforma programserien, sälja in till företagen och sedan genomföra det. Hela resan har varit jätterolig, spännande men samtidigt utmanande att få vara med om. Utmanade på det sättet att allt inte har gått spikrakt hela vägen utan vi har jobbat hårt för att tillslut få ett kvalitativt resultat på kort tid. Vi som varit med och drivit projektet har fått många lärdomar under resan. Både personlig utveckling och en förståelse för hur vi själva fungerar i olika sammanhang. Det har även varit fantastiskt lärorikt och roligt att svetsa samman ett arbetsteam som jobbat från olika orter under uppbyggandet av Kompetensnavet.

Fortsättning efter Kompetensnavet

Projekt Kompetensnavet är avslutat men de verktyg vi använt där kommer fortsätta att utvecklas och användas ute hos företagen. Det finns ju en ständig utmaning med strategisk kompetensförsörjning och att bli en attraktiv arbetsgivare blir man aldrig blir färdig med, så IDCs arbete fortsätter. Vi startar nu i dagarna upp ett nätverk med fokus på HR-frågor för att fortsätta driva de här frågorna och för att ge deltagarna möjlighet att dra nytta av varandras erfarenheter.

Hur har du utvecklats med IDC?

Jag har lärt mig massor rent kunskapsmässigt men samtidigt har det varit en enorm personlig utvecklingsresa. Vi har kunniga medarbetare, både här på IDC och hos IUC Sjuhärad och Fyrbodal. Det kunskapsutbyte vi får genom samarbete är otroligt värdefull. Jag har även fått erfarenheter om tillverkande industri vilket var nytt för mig när jag började här. Man lär sig otroligt mycket av att vara ute hos företagen då de många gånger har liknande utmaningar men förutsättningarna att ta sig an dem är väldigt olika. Det roligaste har varit att få besöka så många olika företag som bjudit på sig själva, sina framgångar och utmaningar. Det har varit spännande att få följa dem en liten bit på vägen mot att jobba mer strategiskt med kompetens och bli ännu attraktivare som arbetsgivare.

Att jobba med det runda hjulet är en viktig framgångsfaktor.

Vad tar du med dig från IDC?

IDC jobbar mycket med alla tre hållbarhetsaspekter och Kompetensnavet har främst jobbat med den sociala hållbarheten. Tack vare att vi kunnat fördjupa oss inom området har jag sett hur viktigt det är att jobba med delaktighet, jämställdhet och mångfald. Att som vi säger ”jobba med det runda hjulet”, det är en viktig framgångsfaktor.

Vad händer nu? Vad är nästa mål på resan?

Nu kommer jag att jobba med verksamhetsutveckling för Region Jönköpings län i staben för verksamhetsstöd och service. I det jobbet kommer jag verkligen ha stor nytta av den kunskap jag fått genom IDC och från vårt jobb med hållbarhetsfrågor vad gäller både verksamhet och människor. Som i alla branscher har man även där utmaningar med kompetensförsörjning och hur man kan utvecklas för att bli en attraktiv arbetsgivare.

Går det att sammanfatta din känsla eller uppfattning av IDC med säg, tre ord?

Bred kompetens – IDC har kunskap inom många områden.

Nytänkande, att vi ligger långt fram i många områden som till exempel det cirkulära tänkandet.

Utveckling. Som utvecklingsbolag har vi ständigt en omvärldsbevakning i vad industrin behöver i sin utveckling. Men vi får även en utvecklingsresa internt, både för medarbetarna och för verksamheten i stort genom utbildningar och seminarium.

Vi säger varmt tack och lycka till Jeanette, du kommer alltid att vara en del av IDC, så vi säger ”vi ses” snarare än ”hejdå”.

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Medarbetare

Välkommen Gunnar Bäckstrand

Gunnar Bäckstrand jobbar som chef för teamet Tillämpad Innovation på IDC sedan april 2021. I en intervju berättar han om…

14 juni, 2021 — Lästid 6 min

Information | Projekt

Boka tid och testa dina produkter i ASSAR Lab

ASSAR Lab möjliggör samverkan och kunskapsuppbyggnad kring viktiga teknikområden för framtiden. Här samverkar små och stora teknik- och industribolag med…

27 september, 2022 — Lästid 3 min

Projekt

Kick Out för hållbar interiör

Deltagare i projektet Hållbar Interiör har träffats i Konstakademiens lokaler i centrala Stockholm som andas samma mentalitet som projektet står för…

26 september, 2022 — Lästid 2 min

Projekt

Vad innebär cirkulär ekonomi för dig?

Satsningen Kickstart cirkulär ekonomi erbjuder företag möjligheten att utforska vad cirkulär ekonomi för en hållbar omställning innebär i den egna…

22 september, 2022 — Lästid 2 min