Välkommen Gunnar Bäckstrand

Gunnar Bäckstrand jobbar som chef för teamet Tillämpad Innovation på IDC sedan april 2021. I en intervju berättar han om sina tankar kring industriell utveckling, att jobba i team och vad det innebär att jobba med tillämpad innovation.

”Innovativ är jag nog, jag sprudlar av idéer och tankar och det händer att mina kollegor får hejda mig när det börjar spåra ur. Det är därför det är så bra att jobba i team” Så inleder Gunnar vår intervju som fortsätter med nedslag från tidigare erfarenheter och om förväntan på framtiden.

Jobba i team över företagsgränser

Gunnar Bäckstrand, chef tillämpad innovation.

Tidigare har Gunnar jobbat inom en rad olika områden och han nämner allt från att städa flygplan, byggt och reparerat automatmaskiner. Köpt, drivit upp och avslutat ett lantbruk med kravodling, skogsbruk och lammuppfödning. Sålt glas och porslin, jobbat med IT-utveckling inom industrin på Volvo IT, jobbat med arbetsplatsutformning, jobbat som tekniker, beredare och varit industridoktorand och forskare. Varit konsult för produktionslyftet för att införa Lean. Varit chef för arbetsmiljö och produktionsutveckling, jobbat med logistik på Volvo Powertrain i Skövde. Och nu senast som chef för ett team med seniora beredare och tekniker med uppdrag att utveckla logistik och materialhantering på Volvo GTO i Skövde.

— I arbetet på IDC kommer all min erfarenhet till nytta och framför allt min erfarenhet kring ledarskapstänk. Hur man jobbar i team och hur man kan jobba över företagsgränser. Genom att jobba i team, även med industriföretagen, kan vi gemensamt utvecklas än mer. Jag tror oerhört mycket på Lean-tänket och att hela tiden tänka nästa steg för att utveckla företagen på ett strategiskt sätt. Jag sökte jobbet på IDC eftersom jag känner att jag vill hjälpa till att utveckla våra lokala små- och medelstora företag. Det känns viktigt och jag vill vara med och bidra till Skaraborg så mycket jag kan, säger Gunnar.

Börja med den sociala hållbarheten

För att få en hållbar industriell utveckling behövs arbete inom alla tre dimensioner; ekonomisk-, miljömässig-, och social hållbarhet. Gunnar förklarar att ett sätt att jobba är att börja med den sociala hållbarheten och att även där ha med sig teamtänket.

— Genom att jobba med människor i sammansvetsade team skapar vi en bättre hållbarhet. Mår du bra som människa så kommer det andra på köpet. Då har du förutsättningar för att jobba mer effektivt och trivs du kan du engagera dig i miljöfrågor och ekonomi. Vårt uppdrag är att påvisa vinsterna med att jobba med alla tre dimensioner samtidigt. En del i det uppdraget är att försöka få till de förändringar som samhället kräver. Att kunna ha effektiva omställningar, skapa korta serier och svar upp mot de miljökrav som kommer, förklarar Gunnar.

Fordonsindustrins transformation ger spinoff

Den utveckling som industrin står inför med bland annat fordonsindustrins transformation kommer föra med sig flera möjligheter för kringliggande företag, tror Gunnar.

— Det kommer bli spin-off effekter vad gäller till exempel second-life av batterier för att anpassa dem från fordon till att ladda solcellspaneler för hus eller liknande. Här finns möjligheter för nya affärsmodeller. Andra exempel är tillverkningen av material till sjukvården under Covid-pandemin, så som handsprit och munskydd. Det var stor brist på detta då det inte fanns någon lokal producent. Förhoppningsvis kan vi dra nytta av våra lärdomar till att skapa nya affärsmodeller lokalt i Skaraborg.

Affärsmodeller för återbruk

Även trä- och möbelbranschen har flera möjligheter att utveckla sina affärsmodeller för att möta omställningen mot det cirkulära, tror Gunnar.

— Inom trä- och möbelbranschen finns ganska små företag som är hårt konkurrensutsatta. Här behöver vi kunna möta deras utmaningar på plats ute hos dem. Just nu jobbar branschen med frågor som hur flödet kan se ut runt Re:use, och hur företagen kan skapa sig vinst på återbruk. Hur en affärsmodell kan se ut för att kunna föra in återbruk på sina sedan tidigare tillverkade produkter, berättar Gunnar. 

Utvecklas i takt med samhället

IDCs arbete med att stötta industrin i sin utveckling innebär även att vi själva, både som verksamhet och individuellt, utvecklas i takt med samhället. Något som Gunnar ser fram emot och han nämner några specifika områden.

— Jag känner att jag kommer utvecklas och lära mig jättemycket. Speciellt när det gäller andra typer av produkter och företag än runt den tunga industrin, där min tidigare erfarenhet ligger. Sedan är det spännande med affärsmodellsutveckling. Det är ett område där jag fortfarande är lite novis och där ser jag fram emot att lära mig massor.

Innovation anpassad efter företagen

Nu ska Gunnar sätta sig in i och jobba med teamet för tillämpad innovation där hans roll är att leda teamet. Först ska en målbild och teamets ambitioner formas för att sedan kunna jobba mot en längre horisont.

— Nu lägger vi grunden för vad tillämpad innovation är, vår avdelnings kultur och vårt arbetssätt. Innovation kan innebära att ta en fantastisk lösning och tillämpa den i ett nytt företag eller process. Det kan vara en så enkel sak som att föra in kvalitetskontroll via bildbehandling hos ett företag. Det vi gör är att föra in en kreativ, spännande lösning anspassat efter var företaget befinner sig. Eller hjälpa till att översätta forskningsresultat till faktisk nytta för ett företag, förklarar Gunnar.

—  De senaste åren har IDC utvecklats mycket till att bli ett ännu starkare fundament, fortsätter Gunnar. Nu kan vi börja titta med lite längre perspektiv, för att lättare kunna fånga upp det som händer i omvärlden och hitta former för att föra in det hos industrin i Skaraborg. Detta gemensamt med att vi jobbar engagerat i team och tillsammans tar ansvar skapar trygghet och tillit vilket även kommer våra kunder, delägarföretagen, till godo.

IDC tre ord
  • Framåtriktat – IDCs organisation håller på att sättas och kommer bli jättebra. Verksamheten vill hela tiden framåt för att bli lite bättre och bättre.
  • Intensivt – Vi har otroligt mycket energi här på IDC.
  • Glädje – Här finns glädje och skratt, och vi har förbaskat roligt helt enkelt.

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Medarbetare

Hej och välkommen Caroline

Caroline Johansson Thim började som ny medarbetare här på IDC i oktober 2020. Caroline jobbar som projektansvarig vilket innebär ett…

18 februari, 2021 — Lästid 4 min

Information | Projekt

Boka tid och testa dina produkter i ASSAR Lab

ASSAR Lab möjliggör samverkan och kunskapsuppbyggnad kring viktiga teknikområden för framtiden. Här samverkar små och stora teknik- och industribolag med…

27 september, 2022 — Lästid 3 min

Projekt

Kick Out för hållbar interiör

Deltagare i projektet Hållbar Interiör har träffats i Konstakademiens lokaler i centrala Stockholm som andas samma mentalitet som projektet står för…

26 september, 2022 — Lästid 2 min

Projekt

Vad innebär cirkulär ekonomi för dig?

Satsningen Kickstart cirkulär ekonomi erbjuder företag möjligheten att utforska vad cirkulär ekonomi för en hållbar omställning innebär i den egna…

22 september, 2022 — Lästid 2 min