Välkommen att lämna anbud till projektet Digiresan

Digiresan är ett EU-finansierat projekt som pågår under tidsperioden 2018-01-01 – 2020-12-31. Syftet med projektet är att öka kompetensen inom digitalisering för tillverkande industri i delregionerna Fyrbodal (IUC Väst), Skaraborg (IDC West), Sjuhärad (IUC Sjuhärad), Göteborg (GTC) samt Halland (IUC Halland). IUC Väst äger och driver projektet men det operativa genomförandet kommer att genomföras i respektive delregion.

Anbud Internet of things och Säkerhet/Risker

Under Digiresans gång kommer 140 industriföretag aktiveras i individuell coachning och delta på föreläsningar, workshops och nätverksaktiviteter. Föreläsningarna kommer att ta upp fyra olika ämnen inom digitalisering och vara fristående från varandra. Varje föreläsning kommer att erbjudas 2-3 gånger på varje genomförandeort. Varje föreläsningsämne kommer att handlas upp separat och denna upphandling avser Föreläsning/workshop Internet of Things (IoT) och Säkerhet/Risker.

Läs mer och anbud 

Anbud behöver inkomma senast den 23 maj.


Anbud för två områden

Förfrågan avser två olika områden, AI och Big Data samt coachning av IT-experter. Under projektets genomförande räknar vi med att erbjuda coachningsinsatser för ca 1 300 000 SEK. Vi siktar på att skriva ramavtal med 3-5 leverantörer för att kunna erbjuda deltagande företag en stor bredd av kompetenser. Företagets case kommer att styra vilken leverantör som väljs och i de fall där flera leverantörer som fått ramavtal anses ha likvärdig kompetens förbehåller sig IUC/GTC rätten att välja mest lämplig leverantör i varje enskilt fall.

Läs mer och anbud AI och Big Data.

Anbud behöver inkomma senast den 20 april.

 Läs mer och anbud coachning av IT-experter. 

Anbud behöver inkomma senast den 16 april.

Dela Via