Välkommen att lämna anbud gällande grafisk produktion och expo/inredningslösningar för projektet ASSAR

Projektet ASSAR Industrial Innovation Arena välkomnar samarbetspartners som kan stötta ASSAR när det gäller grafisk produktion och framtagning av expo- och inredningslösningar att lämna anbud.

Information om ASSAR Industrial Innovation Arena

Projektet ASSAR är en samverkansplattform initierad av IDC West Sweden AB, Högskolan i Skövde, Gothia Innovation AB, Volvokoncernen och Volvo Car Corporation. Finansiärer är Skövde kommun, Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund och Europeiska regionala utvecklingsfonden. ASSAR har som mål att etablera en världsledande integrerad fysisk och virtuell utvecklingsmiljö för forskning, teknikutveckling, innovation och utbildning. Initiativet ska leda till att antalet etableringar av företag med spetskompetens inom området Virtual Engineering ökar i regionen och att tillflödet av ingenjörer till teknikföretag och tillverkande industri tilltar.

Syfte och vision

ASSARs syfte är att vara en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin. Som mötesplats är målet att stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag med fokus på små och medelstora bolag. Vår vision är att skapa världsledande industri.

Läs mer om ASSAR här

Uppdrag och syfte

Vi söker nu samarbetspartners som kan stötta ASSAR när det gäller grafisk produktion och framtagning av expo- och inredningslösningar. Syftet är att ingå ramavtal med en eller flera leverantörer. Avrop kommer att baseras på beställarens behov av tjänst.

Länken nedan leder till förfrågningsunderlag som innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen.

Anbudsinbjudan

Avtalspriod: September 2018 – December 2020
Avrop kommer att baseras på beställarens behov av tjänst.

Vi behöver anbudet snarast möjligen, dock senast 15 augusti 2018.


 

Vill du veta mer?

Hör av dig till Elin om du har frågor kring anbudet.

Projektstöd/administratör

0500-50 25 05

Elin Overgaard

Projektstöd/administratör

Här kommer du snart kunna läsa lite mer just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad.

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 05

Dela Via