Utbildningar som stärker konkurrenskraften inom automation och robotik

Automatisering och robotisering är en förutsättning för industrins fortsatta konkurrenskraft. Nu erbjuds genom IUC Sverige där vi är en del, utbildningar särskilt anpassade efter industrins behov.

Automationslösningar stärker företagens produktionsförmåga och ökar konkurrenskraften men det finns utmaningar. De tillverkande små och medelstora företagen har ofta mindre resurser och inte alltid kännedom om hur automation och robotisering kan stärka deras utveckling och hur de ska gå tillväga för att genomföra den utveckling som är nödvändig. För att tillgodose industriföretagens behov erbjuder IUC Sverige utbildningar inom ramen för projektet Automation & Robotik.

Utbildningar för industrin i hela Sverige

Dels finns en endagsutbildning i beställarkompetens för organisationens beslutsfattare, dels finns en tvådagarsutbildning i omställning för medarbetare i produktion. Utbildningarna genomförs digitalt och erbjuds den tillverkande industrin runt om i hela Sverige via IUC-nätverket. Den första utbildningen syftar till att öka beställarkompetensen hos deltagarna för att förenkla att ta ett nästa steg. Tvådagarsutbildningen är till för medarbetare i företagen.

— Vi ser en stor efterfrågan och intresse av möjligheterna med automationslösningar i industriföretagen. Genom att kombinera dessa två utbildningar når deltagande företag en breddad kompetens inom automation och robotik för både ledare och medarbetare, vilket ger en bra grund för fortsatt arbete, säger Thomas Nilsson, VD för IUC Sverige.

Beställarkompetens ger rätt krav på automation

Utbildningen i beställarkompetens ökar förståelse och kunskap för de olika rollerna som beställare respektive leverantör har gällande automationslösningar. Det underlättar när beställare och leverantör har en samsyn och kan tala samma språk. Utbildningen klargör frågor som: Vad är rätt automation? Vilka krav behöver vi ställa? Vilka är kompetenskraven för framtida operatörer och underhållspersonal?

Omställning för medarbetare i produktion

Tvådagarsutbildningen i omställning för medarbetare i produktion ger kunskaper inom omställning till automationslösningar. Kursen har som mål att;

  • Koppla individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation).
  • Stärka deltagarnas kompetens och öka deras förmåga att känna sig trygga i en omställning och veta hur de kan bidra till en omställning.
  • Ge kursdeltagarna fördjupade kunskaper i ämnet robotik och programmering för att vara en attraktiv medarbetare i hantering av en framtida automationsutrustning.
  • Kursdeltagarna erhåller en tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen.
Rekordverken utbildade sig inför en kommande robotsatsning

Magnus Hgelberg, produktionschef på  Rekordverken i Kvänum.

Magnus Hagelberg är produktionschef på Rekordverken i Kvänum och berättar att två av deras medarbetare gått utbildningen ”Omställning för medarbetare i produktion”. De valde att genomföra den inför en kommande satsning på kollaborativa robotar och känner att den gett dem en bra grund inför en installation.

— För vår del var det här ett första steg i vår satsning då vi vill ha kompetensen i huset utan att vara beroende av en extern part. Att utbildningen var helt digital gjorde det extra smidigt eftersom medarbetarna kunde sitta här på företaget och genomföra den. Dessutom har de fått varva både teori och vissa praktiska moment genom att prova att programmera i en virtuell miljö.

Mina kollegor kom ut ur konferensrummet och var helt lyriska och utbrast – nu vet vi precis vad vi gjorde för fel vid det förra automationsprojektet!

Axel Carlsson, Operations Manager på Fogmaker International AB. Deltog i Omställning för medarbetare i produktion.

Bra kunskap inför ett automationsprojekt

Stefan Karlsson är projektledare på IUC Kalmar och nodansvarig för Robotlyftet och ser att automation och robotisering är viktigt för svensk industri fortsatt ska vara konkurrenskraftiga på en allt tuffare marknad.

—  Utbildningen är perfekt för producerande industriföretag som står inför en automationsresa. Det är många saker att tänka på för ett lyckat automationsprojekt, och dessa utbildningar ger företaget en mycket bra inblick i vad som krävs och ger bra verktyg för att lyckas.

Mer information om respektive utbildning

Att göra investeringar för automation och robotisering innebär för många att ge sig in på nya områden. Inom ramen för Automation & Robotik, i samverkan med Robotlyftet, erbjuds en utbildning via webben i beställarkompetens för att öka förståelse och kunskap för de olika rollerna som beställare respektive leverantör av automationslösningar.

 


Om Automation & Robotik

Automatisering och robotisering är en förutsättning för industrins fortsatta konkurrenskraft. Den snabba utvecklingen som sker genom ökad digitalisering, automatisering och robotisering liksom ökade krav på miljöprestanda och resurseffektivitet skapar stora möjligheter för företag verksamma inom industrin.

Projektet Automation & Robotik drivs av IUC Sverige och syftar till att nationellt skapa insikt och förbereda SMF industriföretag för investeringar i automation och finansieras av Europeiska Socialfonden.

Läs mer om Automation & Robotik på IUC Sveriges hemsida

Om du vill veta mer

Hör av dig till Johan om du vill veta mer.

Industriutvecklare tillverkning

0500-50 25 15

Johan Lundahl

Industriutvecklare tillverkning

Jag började här på IDC i maj 2019 i projektet Catalyst. Sedan starten i maj har jag också blivit involverad i projekten Industriell Dynamik och Robotlyftet. Min inriktning är mot produktion och de frågor som rör det. Innan jag kom till IDC har jag under 25 år jobbat inom produktion och med olika roller, både som operatör, tekniker, ledare. och chef. Det som är så kul med att jobba på IDC är kontakten med alla företag. Att komma ut och se alla olika verksamheter i Skaraborg och kunna hjälpa till med de möjligheter och utmaningar som företagen har. Sedan finns det en fantastisk bredd på kompetensen och bra arbetskamrater här på IDC.

Förutom idrott och träning är ett av mina intressen veteranbilar och speciellt Saab. Om tid finns tar jag gärna en tur eller åker på en träff eller marknad för att leta efter just den bildel som saknas för tillfället. När jag inte jobbar umgås jag helst med min familj och våra vänner. Har jag riktig tur kan jag få med mig familjen på en tur i en av mina veteranbilar!

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 15

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | IDCs erbjudande | Projekt

Sundlings fick nya insikter genom att jobba med modern affärsmodellsutveckling

Industrin är inne i en snabb förändring där drivkrafter för ökad cirkularitet, hållbarhet och digitalisering påskyndar utvecklingen av nya eller…

9 april, 2021 — Lästid 5 min

IDCs erbjudande

Tre tydliga trender just nu - autonoma fabriker, helhetslösningar och Building Information Modelling

I samverkan med Kairos Future erbjuder vi på IDC löpande omvärldsspaningar med fokus på trender som påverkar svensk industri. I…

7 april, 2021 — Lästid 6 min

Delägare | Information | Nätverk | Projekt

Följ med på en digital rundvandring hos AB Furhoffs Rostfria

Under den senaste träffen med Produktionstekniska nätverket gjorde deltagarna en digital rundvandring hos AB Furhoffs Rostfria i Skövde. Bland annat…

5 mars, 2021 — Lästid 3 min

Delägare | Projekt

Förbättringsarbete ger JB Villan effektivare tillverkning

JB Villan i Gudhem valde att ingå delägarskap med IDC under hösten 2020. Ett utvecklingsarbete startades nästan omgående då de…

8 mars, 2021 — Lästid 7 min