Seminarieserie: Utveckling i en ny tid - omställning mot en hållbar framtid

Välkommen till en seminarieserie i tre delar, som ger insikter och verktyg vilka är värdefulla för företag som vill leda medarbetare genom förändring mot hållbara resultat.

Med temadagar inom ”Förändringsledning”, ”Arbetsplatskultur” och ”Strategisk kompetensförsörjning”,  vill vi ge insikter och verktyg som spelar stor roll för företag som vill leda medarbetare genom förändring mot hållbara resultat. Alla ämnen vi tar upp kräver sin kommunikation, därför kommer tid avsättas vid varje träff för att utforska möjligheterna med kommunikation i förhållande till ämnet.

I vårt arbete för den tillverkande industrin i Skaraborg, möter vi ofta företag som står inför olika utmaningar. Det kan vara produktionseffektiviseringar, kompetensförsörjningsutmaningar, frågor kring medarbetarskap och ledarskap, produktutvecklingsprojekt, behov av att öka engagemang eller jobba fram nya affärsmodeller och mycket annat. Att ta sig an sådana utmaningar i den omvälvande tid vi lever i just nu, kan kännas svårt. Det kräver mer än gårdagens metoder.

Vi har sett, att företag som jobbar med sin arbetsplatskultur parallellt med sitt förändringsarbete, når mer hållbara resultat genom mer motiverade medarbetare. När människors förväntningar och behov lyssnas till i företaget, kommer deras kompetenser till sin rätt vilket leder omställningen till snabbare och mer lönsamma resultat.

Temadagarna ges följande datum:
– 4 mars, 13:00-16:00 – läs mer och boka din plats
– 22 april, 13:00-16:00 – läs mer och boka din plats
– 27 maj, 13:00-16:00 – läs mer och boka din plats

Plats: ASSAR Industrial Innovation Arena, Skövde
Målgrupp: Alla intresserade av frågor kring ledarskap och medarbetarskap och att utveckla organisationer, inom tillverkande industri i Skaraborg.


Onsdagen den 4 mars, 13-16

FÖRÄNDRINGSLEDNING

Så når du förbättringsarbetets mål genom att förstå och hantera de reaktioner omställning väcker hos de som omfattas av den.

Inger Rydén, Industriell Utvecklare på IDC, kommer att leda oss genom ämnet förändringsledning.

Den här eftermiddagen kommer vi att prata om olika reaktioner som förändring kan skapa hos människor, och hur de kan hanteras. Människor är företags främsta resurs, och förändring är det enda som är är konstant. Därmed finns stora möjligheter i att öka sin kunskap om hur människor fungerar i förändring, för att kunna ta tillvara på deras kreativitet och kompetens och nå det bästa och mest hållbara resultatet.

Kommunikation längs med vägen

Det är viktigt att planera sin kommunikation i förhållande till förändringsprocessen, för att ge en gemensam helhetsbild och ett ”varför” som motiverar omställningen. En del av eftermiddagen kommer ägnas åt kommunikation i förhållande till förändringsledning.

Du får med dig:
  • Insikter kring betydelsen av förändring
  • Insikt kring drivkrafter bakom olika beteenden
  • Verktyg kring kommunikation i förändring

Boka din plats

Antalet platser är begränsade, vi behöver din anmälan senast fredagen den 28 februari.


Onsdagen den 22 april, 13-16

ARBETSPLATSKULTUR

Så ökar du engagemanget hos medarbetare genom att jobba med ditt företags kultur.

Pia Nurro, Industriell Utvecklare på IDC, kommer att leda oss genom ämnet arbetsplatskultur.

Sitter ”det” i väggarna, eller är det i själva verket så att ”det” sitter i människorna – i kulturen? Alla företag har en kultur, vissa är avsiktliga och andra tillfälliga. Att utforska vad som gäller i den egna verksamheten ger insikt kring nödvändiga förändringar för att öka medarbetares trivsel och engagemang. Faktum är att kultur är den enda hållbara konkurrensfördelen, affärsstrategier kan kopieras – men det kan inte arbetsplatskultur. Att sätta fokus på värdegrund och fundera över vilken typ av kultur som är önskvärd, är ett strategiskt grepp för att föra organisationen mot en hållbar framtid.

Kommunikation längs med vägen

Ett företags kultur är själva kärnan, eller hjärtat, i verksamheten. Kraften kommer inifrån, och bidrar den till trivsel och motivation, så kommunicera det – gärna även utanför företaget. Finns utmaningar gällande arbetsplatskulturen är det också viktigt att tala om det internt, att inte sticka huvudet i sanden. En del av eftermiddagen kommer ägnas åt kommunikation i förhållande till arbetsplatskultur.

Du får med dig:
  • Förståelse kring hur insikter om kultur ökar ditt företags attraktivitet
  • Metoder kring hur du kan synliggöra din nuvarande kultur
  • Förståelse för hur mångfald främjar affären

Boka din plats

Antalet platser är begränsade, vi behöver din anmälan senast fredagen den 17 april.


Onsdagen den 27 maj, 13-16

STRATEGISK KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Så får du fram dina medarbetares fulla potential och attraherar en bredare arbetsmarknad.

Susanne Yngve, Industriell Utvecklare på IDC, kommer att leda oss genom ämnet strategisk kompetensförsörjning.

Den höga förändringstakt som präglar vår omvärld idag, ställer krav på industrins omställning till att jobba med  kompetensförsörjning för att hänga med. De företag som vill utvecklas och växa behöver ta ett systematiskt och strategiskt grepp kring kompetensfrågan, och företag mår i regel bra av att synliggöra och erkänna sin kompetens. Det gör det enklare att ta tillvara på både medarbetare och verksamhet. Människorna i organisationen får ett livslångt lärande och företaget drar nytta av att kunna öka sin attraktivitet och innovationskraft.

Kommunikation längs med vägen

Ett företags medarbetare är många gånger den mest underskattade målgruppen för kommunikation. I regel prioriteras externa målgrupper för kommunikation och marknadsföring, helt naturligt. Men människorna i företaget, både nuvarande och kommande, är de som driver affären. Därför är intern kommunikation viktigt och kan skapa ovärderliga ambassadörer för företaget som arbetsgivare. En del av eftermiddagen kommer ägnas åt kommunikation i förhållande till strategisk kompetensförsörjning och employer branding.

Du får med dig:
  • Idéer kring hur du genom strategisk kompetensförsörjning, lockar de medarbetare du har att stanna
  • Insikter kring hur du stärker och kan kommunicera ditt varumärke som arbetsgivare
  • Kunskap kring hur du planerar inför en generationsväxling i företaget

Boka din plats

Antalet platser är begränsade, vi behöver din anmälan senast fredagen den 22 maj.

 

Om du vill veta mer?

Hör av dig till Lisa om du vill veta mer om seminarieserien.

Kommunikation och marknadsansvarig

0500-50 25 02

Lisa Stridh

Kommunikation och marknadsansvarig

Jag började jobba på IDC i oktober 2016. Då startade vi en verklig resa när det gäller vår kommunikation. Vi tog fram en ny grafisk profil, en ny hemsida och ett helt nytt sätt att kommunicera. Jag jobbar som kommunikationsansvarig och ledde arbetet, men det var verkligen ett jobb vi gjorde tillsammans – något av det roligaste jag gjort jobbmässigt. Nu jobbar vi med att driva kommunikationen i dessa kanaler och jag jobbar även med att planera event och driva vår Marknadsgrupp.

Jag har alltid drivit utveckling där jag jobbat, som kommunikationsansvarig på företag inom näringslivet. Och att då komma till IDC var en riktig fullträff! Här jobbar vi med utveckling bokstavligt talat varje dag, på alla nivåer och inom alla områden. Vi gör det dessutom tillsammans, vilket är otroligt lärorikt och roligt.

På min personliga bild har jag med en kortlek, den har flera betydelser. Dels var mitt första jobb efter min universitetsexamen på ett företag som jobbade med att producera kortlekar med foton i. Där var jag ensam anställd och hade alla roller och lärde mig massor. Dels tycker jag mycket om att spela kort och även att lyssna på Lars Winnerbäck som inte sällan sjunger om ”Hjärter dam” som jag frontat på bilden.

När jag inte jobbar är det familjen som gäller!

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 02

Dela via