PT Nätverk har spanat på framtidens industri 2030

I PT Nätverk (produktionstekniskt strategiskt nätverk) samverkar de deltagande teknikföretagen i Skaraborg för att med ett strategiskt fokus stärka produktionstekniken i området. Nätverket har träffar och aktiviteter en gång i månaden och genomförde den 25 januari en framtidsworkshop med temat framtidens industri, attraktiv arbetsgivare 2030.

Deltagarna samlades denna gången på Högskolan i Skövde för att titta närmare på vilka trender och utvecklingsområden små och medelstora företag kan komma att stå för i framtiden.

Attraktiv arbetsgivare 2030

Under workshopen diskuterades fem olika fokusområden med utgångspunkt från vart vi står idag 2018 jämfört med vart vi tror att vi står 2030. De fem områden som behandlades var; företagen – vad vill företagen i framtiden, små och medelstora samt stora företag? Vad vill medarbetarna, vad ställer de till exempel för krav och vilka yrkesroller finns? Vilka önskemål har kunden idag och vad önskas år 2030? Vilka marknader är aktuella i framtiden, hur skiljer de sig från de marknader vi känner till idag? Vilka mätområden har vi i framtiden? Kommer det vara viktigare att mäta livskvalitet och välmående än en effektiv produktion? Mäter vi kanske hur attraktiva vi är som arbetsgivare?

Trendspaning

Workshop med tema framtidens industri.

Trendspaning för stärkt konkurrenskraft

Syftet med workshopen var att skapa en samsyn, att mejsla fram en bild att bygga vidare på för PT Nätverk kring framtid 2030. En bild av vad som kan vänta i framtiden underlättar förhoppningsvis förberedelserna för de utmaningar som kan dyka upp, ger bättre signaler om vilka satsningar som ska göras och ger då en mer strategisk konkurrenskraft.

Mixad kompetens

Deltagarna var, för att få en mix från olika kompetensområden, representanter från Jernbro, Moelven, Högskolan i Skövde, Furhoffs, Volvo Cars, Fredrik Mogensen, Prodma, Volvo AB, Tappers, Eurofins samt även representanter från IDCs projekt HiU (Hållbar Industriell Utveckling) och Kompetensnavet.

Dagens mätvärde är morgondagens hygienfaktorer, gårdagens mätvärde är dagens hygienfaktorer.

PT Nätverks framtidsstrategi.

Människor i klassrum

Fem område skulle behandlas under dagen.

Tips på trendrapporter

För de som är intresserade att läsa mer angående omvärdsbevakning och trendspaning vill vi tipsa om två intressanta dokument framtagna av Tieto och Regeringskansliet. Regeringskansliet har sammanfattat en handlingsplan 2 för smart industri med syfte och mål fram till 2030. Tieto har tagit fram en trendrapport för 2035 tillsammans med KTH (Kungliga Tekniska Högskolan).

Handlingsplan 2

Tietos trendrapport

Mer om PT Nätverk


Fredrik berättar

I en intervju berättar Fredrik Johansson mer om PT Nätverk, dess syfte, aktiviteter och bakgrund.

Fredrik berättar om PT Nätverk

 

 

 

Vill du veta mer om workshopen om framtidens industri?

Hör av dig till Fredrik om du vill veta mer om PT Nätverk.

Industriell utvecklare

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriell utvecklare

Jag började här i augusti 2009 och jobbar som industriell utvecklare till 60%. Jag jobbar främst i projektet ASSAR som industristöd vid implementering och spridning av tillämpad industriforskning. Jag genomför nulägesanalyser och gör flödesscheman för att fånga upp bland annat avvikelser, tillverkningskapacitet och potentiella utvecklingsområden. Jag tittar även på hur hållbarhetsintegrerade företagen är sett ur olika perspektiv. Utöver ASSAR  jobbar jag med projektet UDI – nya framtidens drivlinor och är även  sammanhållande för IDC produktionstekniska strategiska nätverket. De återstående 40% är jag anställd som senior projektledare på RISE där jag i första hand är aktiv i projekt som jobbar med den cirkulära omställningen i Sverige.

Tidigare jobbade jag som LEAN- och förbättringskoordinator på AB Volvo och har gått utbildningar inom bland annat ledning och problemlösningsmetodik, som till exempel Six Sigma.

Att jobba på IDC är oerhört utvecklande men samtidigt utmanande. Vi som jobbar här drivs hela tiden framåt genom att få vara en del i implementeringen och stöttning i den senaste forskningen samt i företagens utveckling.

På mitt foto har jag med mig en liten leksak som triggar tankeverksamheten. Den symboliserar lite av vem jag är, att jag gillar problemlösning och att få igång kreativitet och samverkan hos andra. Större delen av min fritid går åt till familjen. Jag har fem underbara barnbarn, så det är fullt upp nästan hela tiden!

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12

Dela via