Karin Kruse, välkommen till IDC!

Karin Kruse jobbar hos oss som industriell utvecklare sedan en tid tillbaka. Hennes fokus är affärsmodellsinnovation i projektet Catalyst.

Innan Karin kom till oss på IDC West Sweden AB bodde hon i Stockholm och har under många år jobbat som produktchef i olika konstellationer. Bland annat inom olika produktområden där affärsmodellsutveckling, innovation och produktutveckling är naturliga komponenter. Senast på ett företag som utvecklar och säljer luftrenare både nationellt och internationellt.

Företag borde banka på dörren

Karin berättar att hon upplever IDCs verksamhet som väldigt inspirerande och motiverande, och att några områden är positivt överraskande.

-Jag tycker att IDC har kommit långt med till exempel positionering av värdegrund och marknadsföring på hemsidan. Sedan är alla väl genomförda projekt väldigt imponerande. Företagen i Skaraborg har verkligen påverkats positivt i en framåtriktad utveckling. De borde stå på kö och banka på dörren för att få vara med!

En möjlighet att lära nytt

Karin har sitt ursprung i Skaraborg och efter trettio år i Stockholm kände hon att det var dags att flytta tillbaka. I letandet efter en passande tjänst kom hon i kontakt med IDC.

-Tack vare att jag prenumererade på rekryteringsannonser dök IDCs annons upp och jag tyckte det lät spännande med Catalyst, cirkulär ekonomi och affärsmodellsutveckling. Jag kände att jag kanske, med min erfarenhet, har en del att bidra med. Samtidigt som det skulle kunna vara en möjlighet att få lära mig något nytt.

Karin Kruse jobbar med affärsmodellsinnovation i projekt Catalyst.

Miljömedveten efterfrågan

Karin har erfarenhet av att ha arbetat med olika typer av affärsmodeller och berättar om hur vi utvecklar produkter utifrån att lösa tekniska problem, kunders behov och utmaningar i vardagen så kostnadseffektivt som möjligt. Ibland har vi då prioriterat bort naturens resurser men nu börjar vi se en förändring, säger Karin.

-Vi har kommit till nästa steg i kedjan – att få in det cirkulära tänket. Vi behöver bli bättre på att anpassa kundens behov och naturens resurser efter varandra och skapa en affärsmodell som passar båda. I takt med att vi blir mer miljömedvetna blir efterfrågan samtidigt mer styrd efter hur produkter tillverkas och anpassas till naturen och den cirkulära affärsmodellen.

Hur hoppas du kunna utvecklas med IDC?

-IDCs uppdrag är att stärka och utveckla industrin i Skaraborg till att bli mer konkurrenskraftiga. I det uppdraget kommer vi som jobbar mot industrin även utvecklas själva. För att industrin ska fortleva tror jag vi behöver ta tillbaka mer närproducerade produkter. På så vis kan vi styra utvecklingen mot ökad konkurrenskraften på både lokal, regional och nationell nivå. Genom att företagen kopplar sina miljömässiga mål mot Agenda 2030 och Parisavtalet får de en tydligare positionering. Hos de större företagen syns denna koppling ganska tydligt redan medan de lite mindre har mer att jobba på. Där har IDC och projektet Catalyst möjligheter att komma in och stötta deras arbete genom att förklara hur de kan jobba för att öka graden av cirkularitet säger Karin.

Karin Kruse

I Västra Götaland har vi möjlighet till snabb utveckling inom cirkulär ekonomi tror Karin.

Cirkulär ekonomi glömdes bort på vägen

Karin berättar att hon vill lära sig mer om miljöarbete och hur vi på olika sätt kan få in det cirkulära i våra affärsmodeller. För cirkulär ekonomi har egentligen funnits länge men vi har glömt bort det på vägen, menar hon.

-Man kan lätt applicera cirkulärt tänkande i en generisk utvecklingsprocess. Verksamheter har av olika skäl prioriterat bort delar av processen för att vinna utvecklingstid och/eller få ner kostnader. Sådana delar kan till exempel vara design for disassembly, design for manufacturing och design for service.  De senaste årtiondena har detta prioriterats ner då marknaden har handlat mer efter slit och släng, kunder har inte efterfrågat det och det har inte varit försvarbart att serva produkter i samma utsträckning som tidigare.  Nu börjar vi tänka på service och tjänster på ett nytt sätt. I Västra Götalandsregionen tror jag vi ligger i framkant och har fantastiska möjligheter att utvecklas snabbt mot att jobba mer cirkulärt. Tack vare vår industritäthet och nära koppling till högskolor och forskningsinstitut finns många chanser till utveckling genom samarbete. Det blir allt viktigare för företag att kroka arm och samverka.

IDC börjar med i

När vi frågar Karin hur hon sammanfattar IDC med tre ord, blir det ord som alla börjar på bokstaven i:

Inspirerande – jag blir superinspirerad av det jobb IDC gör och jag lär mig mycket på resan.
Inkluderande – vi jobbar med varandra och samverkar. Bidrar med var och ens expertområden i stället för att konkurrera, det är nyckeln i affärsmodellsinnovation.
Innovation – utifrån kunden behov, produktutveckling, hur man gör en effektiv produktion och hur man marknadsför produkterna. Men även affärsmodellsinnovation och cirkulär ekonomi.

Varmt välkommen Karin, som ännu en del av IDC!

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Medarbetare

Vi säger hej och välkommen till fyra nya medarbetare

Nu har vi förstärkt vår kompetens med fyra nya medarbetare som alla, med olika inriktning, jobbar för att stötta industrin…

11 maj, 2022 — Lästid 4 min

Information | Projekt

Boka tid och testa dina produkter i ASSAR Lab

ASSAR Lab möjliggör samverkan och kunskapsuppbyggnad kring viktiga teknikområden för framtiden. Här samverkar små och stora teknik- och industribolag med…

27 september, 2022 — Lästid 3 min

Projekt

Kick Out för hållbar interiör

Deltagare i projektet Hållbar Interiör har träffats i Konstakademiens lokaler i centrala Stockholm som andas samma mentalitet som projektet står för…

26 september, 2022 — Lästid 2 min

Projekt

Vad innebär cirkulär ekonomi för dig?

Satsningen Kickstart cirkulär ekonomi erbjuder företag möjligheten att utforska vad cirkulär ekonomi för en hållbar omställning innebär i den egna…

22 september, 2022 — Lästid 2 min