Hej och välkommen Hanna!

Hanna Broo Andersson började sin utvecklingsresa hos oss i slutet på februari och jobbar som processtöd inom jämställdshetsintegrering. Tidigare jobbade Hanna på EDCS – Equality Development Center West Sweden, som är ett resurscenter för jämställdhetsutveckling.

Nu blir det fullt fokus på IDCs verksamhet som Hanna är bekant med sedan innan då EDCS  även gör en del uppdrag för IDC. Hanna har bland annat varit externt processtöd för projekt Kompetensnavet.

Vad lockar dej med IDC?

Det utvecklingsfokus som finns på IDC passar väldigt bra när man jobbar med jämställdhets- och mångfaldsfrågor, säger Hanna.
– IDCs utgångspunkt att olika kompetenser ska stärka varandra för att gagna företagens utveckling tilltalar mig. IDC har jobbat länge med de här frågorna och ser vilken betydelse arbete för lika villkor bland kvinnor och män med olika bakgrund har för företagens utvecklingspotential. Det gör att även jag utvecklas då många kommit långt i arbetet och vill utvecklas ännu mer.

Vad bär du med dig in för erfarenheter in till IDC?

Jag har jobbat med jämställdhetsfrågor inom både privat och offentlig sektor men även mot tillverkande industriföretag, genom det externa jobbet för IDC. Det är viktiga erfarenheter att ha med sig i direktkontakten med företagen men även för att snabbt kunna stötta våra medarbetare internt.

Hur hoppas du kunna utvecklas med IDC?

Jag hoppas kunna utveckla både andra och mig själv tack vare den samverkan vi har mellan våra olika kompetenser. Genom samverkan kan IDCs arbetssätt förfinas ytterligare. Företagens lönsamhet och konkurrenskraft kan stärkas genom arbete för lika villkor och arbetsplatskultur. Samverkan ger de bästa förutsättningarna för utveckling inom jämställdhet- och mångfaldsfrågor då vi lär oss av varandra.

Vad händer nu? När går startskottet och vad är nästa mål på resan?

Tack vare den erfarenhet jag har med mig från EDCS kan jag starta ganska omgående och börja kartlägga och behovsinventera för att kunna prioritera i IDCs olika projekt och stötta i företagsanalyser. En del av mina arbetsuppgifter är att bygga strukturer och skapa en plan för IDCs gemensamma arbetssätt kring de här frågorna. Det kommer underlätta vårt interna arbete och skapa bra förutsättningar för våra delägarföretag att fortsätta utvecklas. Jag hoppas ha kommit långt med planen innan sommaren då det kommer en bäbis i juni, men det är ju flera månader kvar!

Går det att sammanfatta din känsla eller uppfattning av IDC (så här långt) med säg, tre ord?

Utvecklingsorienterat.
Kompetens – eftersom IDC satsar mycket på utbildningar både internt och för företagen.
Medvetenhet – om vikten av lika villkor för kvinnor och män med olika bakgrund.

 

Varmt välkommen Hanna, som en del av IDC!

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig direkt till Hanna om du vill veta mer.

Processtöd Jämställdhetsintegrering

0500-50 25 18

Hanna Broo Andersson (föräldraledig)

Processtöd Jämställdhetsintegrering

Här kommer du snart kunna läsa lite mer just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad.

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 18

Dela via