Hej och välkommen Agneta!

En ny medarbetare berättar om sin resa i att bli en del av IDC. Vi hälsar Agneta varmt välkommen och ser fram emot att dela vår utvecklingsresa med henne.

Hur kom du först i kontakt med IDC?

Det var i samband med att jag jobbade med Teknikcollege Skaraborg. Thomas Nilsson satt med i styrgruppen och jag fick genom det samarbetet en första bild av IDC. Jag har även varit i kontakt med Material ConneXion på olika sätt tidigare i mitt yrkesliv.

Berätta lite mer om dig själv!

Jag kommer senast från Skaraborgs Kommunalförbund, där jobbade jag under ett par år bland annat som projektledare för projektet Collegesamverkan Västra Götaland. Innan dess jobbade jag som gymnasielärare i italienska och samhällskunskap och har alltid haft en förkärlek för pedagogik och samverkan.

agneta larsson kontor

Vad lockar dej med IDC?

Möjligheten att påverka och hjälpa företag. Och att kunna jobba med fortsatt samverkan genom att stärka arbetet mellan utbildning och näringsliv. Ett exempel är tekniktråden.

Vad är tekniktråden?

Det är en idé om att kartlägga de teknikinitiativ som finns för att se vart man kan stötta upp och hur olika företag kan bidra till Tekniktråden. Syftet är att underhålla teknikintresset genom hela livet för den långsiktiga kompetensförsörjningen. Arbetet har påbörjats men det finns mycket kvar att göra och behovet är stort och förutsättningarna förändras hela tiden. Det är ett spännande arbete som jag hoppas kunna vara en del av!

Vad bär du med dig in för erfarenheter in till IDC?

Vikten av samverkan. Helt klart. Samverkan gör sig inte själv, det krävs arbete, uthållighet och kommunikation. Och när det gäller kompetensförsörjning behöver företag inte bara samverka med varandra utan även med utbildningsanordnare för att det ska fungera långsiktigt.

Hur hoppas du kunna utvecklas med IDC?

Jag hoppas kunna öka samverkansgraden ytterligare, för företagen och regionens bästa.

Vad händer nu? När går startskottet och vad är nästa mål på resan?

Startskottet gick 4 september. Så nu är jag är i full gång som projektledare i Kompetensnavet. Ett strategiskt arbete inför uppstart av Tekniktråden är också på gång.

Kan du sammanfatta din känsla eller uppfattning av IDC (så här långt) med säg, tre ord?

Möjligheter, utveckling och teamarbete. Jag känner en trygghet i min roll och min plats här, och ser stora möjligheter till samverkan utveckling!

Varmt välkommen som en del av IDC!

Önskar alla medarbetarna!

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Agneta är det enklast du kontaktar Agneta direkt.

Industriell utvecklare

0500-50 25 25

Agneta Larsson

Industriell utvecklare

Jag gjorde min första dag som projektledare för Kompetensnavet den 4 september 2017. Tidigare arbetade jag vid Skaraborgs kommunalförbund med utveckling av teknikcollege och som projektledare.

Mina styrkor är att jag är tydlig och rak på sak, kombinerat med en förmåga att se möjligheter, behov och kompetens. Det gör det lätt att koppla samman människor.

IDC med tre ord skulle för mig bli samverkan, möjligheter och kunskap….. och ett fjärde, delaktighet i kunskapsspridning.

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 25

Dela Via