Arne tipsar: Nätverk för energieffektivisering

Länsstyrelsen och Energimyndigheten driver ett nätverk för energieffektivisering bland små och medelstora industriföretag och söker fler som vill ansluta sig.

Företagsnätverk för minskad energiförbrukning

Små och medelstora företag med stor energianvändning erbjuds nu möjlighet att vara med i en ny stor satsning för att sänka sina energikostnader. Projektet går ut på att bilda företagsnätverk för energieffektivisering och hjälpa små och medelstora företag att effektivisera sin energiförbrukning under en fyraårsperiod med start 2016. Målgruppen är små och medelstora industriföretag som vill sänka sina energikostnader, öka sin lönsamhet och minska sin miljöpåverkan.

För att kunna delta behöver ditt företag:
  •  Ha en energiförbrukning på minst en 1 GWh/år (1 000 000 KWh/år)
  • Vara ett litet eller medelstort företag.
Detta får du som medlem i nätverket:
  • Hjälp och stöd med att genomföra en energikartläggning eller uppdatera en befintlig, samt genomföra de åtgärder som energikartläggningen resulterat i.
  • Hjälp med att söka ekonomiskt stöd för exempelvis energikartläggning.
  • Tillgång till 150 timmars expertrådgivning från nätverkets energiexpert där företaget får kontinuerligt stöd i arbetet med energieffektivisering.
  • Erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring med andra företag.
  • Information om forskning på området, lagstiftning och ekonomiska stöd som finns att söka.
  • Hjälp med att komma igång med ett systematiskt och strukturerat energiarbete.
  • Stöd och utbildning genom nätverksträffar i att arbeta med energiledning.

Se filmen om energimyndighetens erbjudande

Öppna PDF om Nätverk för energieffektivisering


Det går bra att kontakta Länsttyrelsen direkt om du är intresserad av att delta i nätverket:

Jesper Andersson
Nätverkskoordinator
010-224 44 82

Helena Sandmer
Nätverkskoordinator
010-224 45 48

 

Dela Via