Arne tipsar: Nätverk för energieffektivisering

Länsstyrelsen och Energimyndigheten driver ett nätverk för energieffektivisering bland små och medelstora industriföretag och söker fler som vill ansluta sig.

Företagsnätverk för minskad energiförbrukning

Små och medelstora företag med stor energianvändning erbjuds nu möjlighet att vara med i en ny stor satsning för att sänka sina energikostnader. Projektet går ut på att bilda företagsnätverk för energieffektivisering och hjälpa små och medelstora företag att effektivisera sin energiförbrukning under en fyraårsperiod med start 2016. Målgruppen är små och medelstora industriföretag som vill sänka sina energikostnader, öka sin lönsamhet och minska sin miljöpåverkan.

För att kunna delta behöver ditt företag:
  •  Ha en energiförbrukning på minst en 1 GWh/år (1 000 000 KWh/år)
  • Vara ett litet eller medelstort företag.
Detta får du som medlem i nätverket:
  • Hjälp och stöd med att genomföra en energikartläggning eller uppdatera en befintlig, samt genomföra de åtgärder som energikartläggningen resulterat i.
  • Hjälp med att söka ekonomiskt stöd för exempelvis energikartläggning.
  • Tillgång till 150 timmars expertrådgivning från nätverkets energiexpert där företaget får kontinuerligt stöd i arbetet med energieffektivisering.
  • Erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring med andra företag.
  • Information om forskning på området, lagstiftning och ekonomiska stöd som finns att söka.
  • Hjälp med att komma igång med ett systematiskt och strukturerat energiarbete.
  • Stöd och utbildning genom nätverksträffar i att arbeta med energiledning.

Se filmen om energimyndighetens erbjudande

Öppna PDF om Nätverk för energieffektivisering


Det går bra att kontakta Länsttyrelsen direkt om du är intresserad av att delta i nätverket:

Jesper Andersson
Nätverkskoordinator
010-224 44 82

Helena Sandmer
Nätverkskoordinator
010-224 45 48

 

Vill du veta mer?

Hör av dig till Arne om du vill veta mer om energirådgivning.

Industriell utvecklare

0500-50 25 16

Arne Holmberg

Industriell utvecklare

Jag började här på IDC i augusti 2016. Med mig hit har jag erfarenheter från att ha jobbat som platsansvarig vid olika verksamheter sedan 1995, bland annat Arla Foods. Nu jobbar jag med företags- och produktionsanalyser vilket innebär att vi tillsammans med företagen ser över utvecklingsbehoven i produktionsflödet och i de stödjande flödena, med hänsyn tagna till både inre och yttre omständigheter.

Jag skulle kunna sammanfatta IDC och det vi gör här med orden ihärdig, nätverkande och att vi skapar insikt om de viktigaste behoven.

Det roligaste med mitt jobb är att jag har så mycket användning av alla mina tidigare erfarenheter och kan ta dem med mig ut bland företagen.

Boken ” Expedition till Kanchenjunga” av Michelle Paver tog jag med mig till fotograferingen för att den illustrerar mitt intresse för att läsa böcker på traditionellt vis. För mig är det också viktigt att det finns en känsla av äventyr i vardagen, med utmaningar som gör att jag måste sträva mot att ständigt utvecklas. Sist men inte minst ger boken exempel på känslan att varje enskild människa är liten, i jämförelse med till exempel ett väldigt berg, och det krävs en hög grad av planering, samarbete och uthållighet om man ska klara den uppsatta utmaningen och lyckas med att nå toppen.

 

 

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 16

Dela Via