Anbudsinbjudan gällande uppförande av konferensrum i Material ConneXion

Projektet ASSAR Industrial Innovation Arena välkomnar leverantörer att lämna anbud gällande totalentreprenad – uppförande av konferensrum i Material ConneXions visningsrum.

Information om ASSAR Industrial Innovation Arena

Projektet ASSAR är en samverkansplattform initierad av IDC West Sweden AB, Högskolan i Skövde, Gothia Innovation AB, Volvokoncernen och Volvo Car Corporation. Finansiärer är Skövde kommun, Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund och Europeiska regionala utvecklingsfonden. ASSAR har som mål att etablera en världsledande integrerad fysisk och virtuell utvecklingsmiljö för forskning, teknikutveckling, innovation och utbildning. Initiativet ska leda till att antalet etableringar av företag med spetskompetens inom området Virtual Engineering ökar i regionen och att tillflödet av ingenjörer till teknikföretag och tillverkande industri tilltar.

Syfte och vision

ASSARs syfte är att vara en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin. Som mötesplats är målet att stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag med fokus på små och medelstora bolag. Vår vision är att skapa världsledande industri.

Läs mer om ASSAR

Material ConneXion

IDC West Sweden AB har fått uppdraget att driva den skandinaviska noden av det globala företaget Material ConneXion, ett av världens största materialbibliotek. Material ConneXion Skövde är en brygga mellan industrins tekniska kunnande och de kulturella och kreativa näringarna, här hittar du både innovativa material och inspiration till hållbar produktutveckling.

Material ConneXions visningsrum på 350 m² behöver delas av i tre rumsliga delar.
En del kontor, en del workshoprum och resterande en stor öppen yta.  Således önskar vi anbud på uppförande av väggar för kontor och konferensrum.

Välkommen att lämna anbud gällande totalentreprenad – uppförande av konferensrum i Material ConneXions visningsrum. 
Länken nedan leder till förfrågningsunderlag som innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen.

Anbudsinbjudan

Bilaga 1 gällande konferensrum

Bilaga 2 gällande konferensrum

Vi behöver anbudet snarast möjligen, dock senast den 1 mars 2019.

Skicka ditt anbud till Elin Overgaard
Eller posta:
IDC West Sweden AB
Box 133
541 23 Skövde


Vill du veta mer?

Hör av dig till Petter om du har frågor om anbudet.

Industriell utvecklare

0500-50 25 26

Petter Reuterholt

Industriell utvecklare

Här kommer du snart kunna läsa lite mer om just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad.

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 26

Dela Via