Anbudsinbjudan gällande scen och scenteknik för ASSAR

Projektet ASSAR Industrial Innovation Arena välkomnar leverantörer att lämna anbud gällande scen och scenteknik för ASSAR Industrial Innovation Arena

Information om ASSAR Industrial Innovation Arena

Projektet ASSAR är en samverkansplattform initierad av IDC West Sweden AB, Högskolan i Skövde, Gothia Innovation AB, Volvokoncernen och Volvo Car Corporation. Finansiärer är Skövde kommun, Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund och Europeiska regionala utvecklingsfonden. ASSAR har som mål att etablera en världsledande integrerad fysisk och virtuell utvecklingsmiljö för forskning, teknikutveckling, innovation och utbildning. Initiativet ska leda till att antalet etableringar av företag med spetskompetens inom området Virtual Engineering ökar i regionen och att tillflödet av ingenjörer till teknikföretag och tillverkande industri tilltar.

Syfte och vision

ASSARs syfte är att vara en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin. Som mötesplats är målet att stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag med fokus på små och medelstora bolag. Vår vision är att skapa världsledande industri.

Läs mer om ASSAR

Välkommen att lämna anbud gällande scen och scenteknik för ASSAR Industrial Innovation Arena.
Länken nedan leder till förfrågningsunderlag som innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen.

Anbudsinbjudan

Uppdraget löper under perioden januari 2020 – december 2020. (Vid eventuell förlängning, slut december 2022)

Vi behöver anbudet snarast möjligen, dock senast den 3 januari 2020

Skicka ditt anbud till Elin Overgaard
Eller posta:
IDC West Sweden AB
Box 133
541 23 Skövde


Vill du veta mer?

Hör av dig till Elin om du vill veta mer om anbudet.

Projektstöd/administratör

0500-50 25 05

Elin Overgaard

Projektstöd/administratör

Här kommer du snart kunna läsa lite mer just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad.

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 05

Dela via