Anbudsförfrågan - föreläsning/workshop Ledarskap i en digital värld

Digiresan är ett EU-finansierat projekt som pågår under tidsperioden 2018-01-01 – 2020-12-31. Syftet med projektet är att öka kompetensen inom digitalisering för tillverkande industri i delregionerna Fyrbodal (IUC Väst), Skaraborg (IDC West), Sjuhärad (IUC Sjuhärad), Göteborg (GTC) samt Halland (IUC Halland). IUC Väst äger och driver projektet men det operativa genomförandet kommer att genomföras i respektive delregion.

Ledarskap i en digital värld

Under Digiresans gång kommer 140 industriföretag aktiveras i individuell coachning och delta på föreläsningar, workshops och nätverksaktiviteter. Föreläsningarna kommer att ta upp fyra olika ämnen inom digitalisering och vara fristående från varandra. Varje föreläsning kommer att erbjudas 2-3 gånger på varje genomförandeort. Varje föreläsningsämne kommer att handlas upp separat och denna upphandling avser Föreläsning/workshop Ledarskap i en digital världDetta ämne belyser hur viktigt ledarskapet och människan är i en värld som alltmer fylls av teknik. Föregående ämnen kan anses ha en tydlig teknisk karaktär men detta ämne ska i betydligt större utsträckning fokusera på de mjuka värdena.

Läs mer och anbud

Anbud behöver inkomma senast fredagen den 14 september.

Läs mer om Digiresan

 

Dela Via