Anbudsförfrågan avseende upphandling av utvärderare för projektet ASSAR

Projektet ASSAR Industrial Innovation Arena välkomnar leverantörer att lämna anbud avseende utvärderare för genomförandefasen av ASSAR.

Information om ASSAR Industrial Innovation Arena

Projektet ASSAR är en samverkansplattform initierad av IDC West Sweden AB, Högskolan i Skövde, Gothia Innovation AB, Volvokoncernen och Volvo Car Corporation. Finansiärer är Skövde kommun, Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund och Europeiska regionala utvecklingsfonden. ASSAR har som mål att etablera en världsledande integrerad fysisk och virtuell utvecklingsmiljö för forskning, teknikutveckling, innovation och utbildning. Initiativet ska leda till att antalet etableringar av företag med spetskompetens inom området Virtual Engineering ökar i regionen och att tillflödet av ingenjörer till teknikföretag och tillverkande industri tilltar.

Syfte och vision

ASSARs syfte är att vara en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin. Som mötesplats är målet att stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag med fokus på små och medelstora bolag. Vår vision är att skapa världsledande industri.

Läs mer om ASSAR här

Uppdrag och syfte

Projektutvärdering syftar till att bidra med kunskap till projektledningen om projektets utveckling och projektägare/styrgrupp om hur resultaten kommer att införlivas i organisationernas utvecklingsbehov. Vidare syftar utvärderingen till att ge kunskap till den Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs kommunalförbund om hur projektet bidrar till utlysningens syfte genom att påvisa resultat och effekter.

IDC West Sweden AB avser att teckna avtal med en anbudsgivare för efterfrågade tjänster enligt denna upphandling.

Länken nedan leder till förfrågningsunderlag som innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen.

Anbudsinbjudan

Uppdraget uppskattas löpa under projekttiden vilken är 2018-01-01 – 2020-12-31.

Vi behöver anbudet snarast möjligen, dock senast 28 september 2018.


 

Vill du veta mer?

Hör av dig till Elin om du har frågor kring anbudet.

Projektstöd/administratör

0500-50 25 05

Elin Overgaard

Projektstöd/administratör

Här kommer du snart kunna läsa lite mer just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad.

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 05

Dela Via