Anbudsförfrågan avseende extern utvärdering av projektet Digiresan 2.0

IDC West Sweden AB välkomnar externa utvärderare att lämna anbud avseende projektutvärdering av Digiresan 2.0.

IDC West Sweden AB är ett utvecklingsbolag för människorna i Skaraborgs tillverkande industri. Vårt uppdrag är att stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. Vi ägs av ca 160st små och medelstora tillverkande industriföretag, drivs av 26st medarbetare och vi är inte vinstdrivande. Vår modell bygger på att ge hjälp till självhjälp och det som krävs av våra delägarföretag är en vilja att utvecklas, för en hållbar framtida industri. 

Läs mer om IDC

Om Digiresan

Digiresan 2.0 är ett EU finansierat projekt som pågår under tidsperioden 2022-02-01 – 2023-10-31. Syftet med projektet är att öka kompetensen inom digitalisering för tillverkande industri i regionerna: Fyrbodal (IUC Väst), Skaraborg (IDC West), Sjuhärad (IUC Sjuhärad), Göteborg (GTC) samt Halland (IUC Halland). IDC West äger och driver projektet men det operativa genomförandet kommer att genomföras i respektive delregion. Under projektets gång kommer 50 företag aktiveras i individuell coachning och delta på seminarier och nätverksaktiviteter.

Uppdrag och syfte
  • Anbudsgivaren ska bidra till att identifiera de olika behov som finns hos aktörer och intressenter på olika nivåer i genomförandet. De ska också identifiera när behoven finns och i vilka processer.
  • Anbudsgivaren ska arbeta utifrån att utvärderingen ska generera nytta för de aktörer och intressenter i genomförandet som identifierats som relevanta mottagare för utvärderingen. Anbudsgivaren ska säkerställa att utvärderingen mynnar ut i rekommendationer som kan användas i syfte att driva projektet och verksamheten framåt under projekttiden och efter projektavslut.
  • Anbudsgivaren ska säkerställa att utvärderingen har en systematisk återföring under hela utvärderingsprocessen till samtliga användare/mottagare för utvärderingen på olika nivåer.

IDC West Sweden AB avser att teckna avtal med en anbudsgivare för efterfrågade tjänster enligt denna upphandling. Länken nedan leder till förfrågningsunderlag som innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen.

Anbudsinbjudan

Vi behöver anbudet snarast möjligen, dock senast den 25 februari 2025.

Kontaktperson

Olle Söderqvist, projektledare
E-post:
Telefon: 0762 – 13 21 52


Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information

Prova ett nytt hållbarhetsverktyg för interiöra miljöer

Projektet Hållbar interiör har jobbat med att ta fram en ny certifiering för inredningsprojekt. Syftet är att erbjuda ett verktyg som…

30 juni, 2022 — Lästid 3 min

Information | Projekt

När restströmmar blir till nya träprodukter

Produktutveckling där man utgår från restströmmar, biprodukter och återvunnet material ställer nya krav på både företag och forskning, men det…

9 juni, 2022 — Lästid 5 min

Delägare | IDCs erbjudande | Projekt

Framtidssäkrad företagsutveckling — våren 2022

Många är de företag som under våren målmedvetet och framgångsrikt jobbat för att stärka sin konkurrenskraft tillsammans med oss p…

20 juni, 2022 — Lästid 7 min

Projekt | Samverkan

Exjobbare bygger billig AGV med öppen källkod

Kan vi bygga AGV:er (Automated Guided Vehicles) billigare och med öppen källkod, för att på så sätt få en ökad…

21 maj, 2022 — Lästid 3 min