Nyheter från Produktionstekniskt strategiskt nätverk

Produktionstekniskt strategiskt nätverk (PT Nätverk) drivs av IDC genom projektet ASSAR. Här är deltagarna med och bidrar aktivt med både kunskap och möjlighet att påverka beslut inom produktionstekniska ämnen i Skaraborg.

Produktionsteknikst strategiskt nätverk träffas ungefär fyra gånger per år, ofta ute hos deltagande företag där också tid läggs på något gott exempel att visa. Några av nätverkets aktiviteter dokumenteras och här kan du ta del av nyheter som publiceras efter träffarna. Varje år arrangeras till exempel Produktionstekniska dagen i syfte att sprida information och kunskap om ny teknik, ny forskning och inspirerande föreläsningar.

Nyheter 2022Nyheter 2021Nyheter 2020Nyheter 2019Nyheter 2018Nyheter 2017

Nyheter publicerade under 2022

Hänt i PT Nätverk 2022

Nätverksträff på AB Volvo i Skövde.


Nyheter publicerade under 2018

Hänt i PT Nätverk 2018

PT Nätverk gick en rundvandring i hos Skandia Elevator.


Nyheter publicerade under 2017

PT dagen 2017

Hänt i PT Nätverk 2017

Vill du veta mer?

Hör av dig till Fredrik om du vill veta mer om Produktionstekniskt strategiskt nätverk.

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation

Att jobba på IDC är oerhört utvecklande men samtidigt utmanande. Vi som jobbar här drivs hela tiden framåt genom att få vara en del i implementeringen och stöttning i den senaste forskningen samt i företagens utveckling.

Jag började som industriell utvecklare på IDC i augusti 2009 och jobbar i flera av de projekt IDC driver. Bland annat med spridning av tillämpad industriforskning och nulägesanalyser för att fånga upp industrins potentiella behov. Jag tittar även på hur hållbarhetsintegrerade och cirkulära företagen är. Jag jobbade en period på RISE med den cirkulära omställningen i Sverige och kan nu föra den kunskapen vidare till våra delägarföretag. IDC driver även ett antal nätverk där jag är sammanhållande för produktionstekniskt strategiskt nätverk.

På mitt foto har jag med mig en liten leksak som triggar tankeverksamheten. Den symboliserar lite av vem jag är, att jag gillar problemlösning och att få igång kreativitet och samverkan hos andra. Större delen av min fritid går åt till familjen. Jag har fem underbara barnbarn, så det är fullt upp nästan hela tiden!

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12