Utbildningar

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Jula Hotell, Skara

Start måndagen den 2 oktober

Anmäl här

Utbildningen omfattar systematiskt arbetsmiljöarbete med fördjupning inom AFS 2015:4 och diskrimineringslagen och har ett tydligt fokus på organisationsutveckling.

Syfte – fördjupad kunskap och praktiska verktyg

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna ha fått fördjupade kunskaper inom området organisatorisk och social arbetsmiljö och ha fått verktyg att arbeta med detta på hemmaplan. Alla deltagare kommer att få intyg på utförd utbildning.

Innehåll – AFS 2015:4, lönekartläggning och diskrimineringslagen

Utbildningen kommer att innehålla både föreläsningar, praktiska moment och gruppreflektioner.

 • Grunderna i systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Tydlig koppling till kraven i AFS 2015:4
 • Tydlig koppling till de nya direktiven i diskrimineringslagen
 • Lönekartläggning, hur den görs och vilken nivå som krävs
 • Vad man kan göra och måste göra – enligt lag
 • Praktiska övningar
Ida Lindgren, utbildare

Ida Lindgren, utbildare

Martin Freed, Utbildare

Martin Freed, Utbildare

Vi har i vår behovsinventering sett att många i våra delägarföretag efterfrågar möjlighet till fördjupning inom arbetsmiljöarbete. Leverantör av utbildningen är Effort Consulting AB.

Målgrupp

Personer med ledande position, HR eller skyddsombud i små eller medelstora tillverkande industriföretag.

Praktisk information

Utbildningsdagarna kommer att starta 9:00 och hålla på till 16:00.
Lunch kommer att serveras i anslutning till utbildningslokalen.
Meddela eventuella behov av specialkost, hörselteknisk utrustning eller andra önskemål i din anmälan under ”övrigt”.

Du kan avboka senast 14 dagar innan utbildningen startar.
Om din avbokning sker efter det behöver vi debitera full kostnad.

Sista anmälningsdag är 22 september. Antalet platser är begränsade.


IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Utbildningar
#AFS 2015:4
#Diskrimineringslagen
#Systematiskt Arbetsmiljöarbete¨
#Utbildning

Vill du veta mer?

Kontakta Cecilia för mer information.

Strategisk Kompetensförsörjning

0500-50 25 06

Cecilia Karlsson

Strategisk Kompetensförsörjning

Här kommer du snart kunna läsa lite mer om just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad.

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 06
Fler utbildningar & event
IDC tipsar: Ekonomiutbildning för företagsledare

IDC tipsar, Utbildningar

IDC tipsar: Ekonomiutbildning för företagsledare

Fyra tillfällen under september/oktober, 16:00 - 20:00

Gothia Science Park, Skövde

IDC tipsar: Kurs i ekonomisk reservdelsstyrning

IDC tipsar, Utbildningar

IDC tipsar: Kurs i ekonomisk reservdelsstyrning

Tisdagen den 20 juni, 8:30 - 16:00

Innovatum i Trollhättan

Metoder & verktyg, Lean produktion 2

Utbildningar

Metoder & verktyg, Lean produktion 2

Start tisdagen den 7 november

Högskolan i Skövde

Metoder & verktyg, Lean produktion 1

Utbildningar

Metoder & verktyg, Lean produktion 1

Start måndagen den 11 september

Högskolan i Skövde

Våra finansiärer
 • Västra Götalandsregionen
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
 • Europeiska Socialfonden
 • Vinnova