IDC i samarbete med Högskolan i Skövde

Utbildningar

Intro Lean filosofi 5

Högskolan i Skövde

Start måndagen den 6 november

Anmäl här
IDC i samarbete med Högskolan i Skövde
Intro Lean filosofi 5
Högskolan i Skövde
Start måndagen den 6 november

Utbildning inom Lean i samverkan med Högskolan i Skövde, 3 hp. AU117G Högskolan i Skövde – Anmälningskod: xx

Kurstillfällen: 6, 13, 20 november
Examination: 30 november
Anmälan senast fyra veckor innan kursstart.

Kursbeskrivning – Lean filosofi

Kursen innehåller grundläggande tankar och filosofier bakom Lean produktion. Dessutom
belyser kursen några av verktygen inom Lean-konceptet. I kursen genomförs också
fortlöpande simuleringar med syftet att applicera och använda berörda verktyg och
arbetssätt.

Genomförande – Lean filosofi

Under kursen genomförs föreläsningar, produktionssimuleringar, grupparbeten och övningar.
Hemuppgifter mellan varje tillfälle, omfattningen varierar. Efter de tre dagarna genomförs
kursens examination. Det innebär att varje student skall svara på ett antal frågor samt
redovisa ett förbättringsförslag på sin arbetsplats. Förbättringsförslaget redovisas genom en
skriftlig rapport. Examinationen genomförs under en knapp halvdag cirka 2 veckor efter
utbildningsdagarna.

Förkunskapskrav – Lean filosofi

Kursen kräver grundläggande högskolebehörighet (gymnasiebetyg) eller arbetslivserfarenhet från produktion/teknik/tillverkning.

Kursmål Lean filosofi

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 • Beskriva filosofin bakom Leankonceptet.
 • Identifiera förändringsbehov utifrån de sju slöserierna inom Lean
 • Använda utvalda verktyg inom Lean-konceptet

Mer om gruppanmälan och dispens

Läs mer om vad som gäller rörande behörighet, gruppanmälan och dispens.

Läs mer

 • lean

Vill du veta mer?

Hör av dig till Marie för mer information om kursen.

Produktutveckling

0500-50 25 21

Marie Hult

Produktutveckling

Här kommer du snart kunna läsa lite mer om just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad.

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 21

Dela Via

Fler utbildningar & event
Flera datum
IDC tipsar: utbildning GDPR i teori och praktik

IDC tipsar | Utbildningar

IDC tipsar: utbildning GDPR i teori och praktik

Måndagen den 16 oktober och tisdagen den 17 oktober

Panorama i Portalen, Gothia Science Park

Flera datum
IDC tipsar: utbildning i retorik och presentationsteknik

IDC tipsar | Utbildningar

IDC tipsar: utbildning i retorik och presentationsteknik

Onsdag/torsdag 15-16 november

Gothia Science Park, Lokal: Panorama Byggnad: Portalen,

14 Nov
IDC tipsar: Minikurs kollaborativa robotar

IDC tipsar | Utbildningar

IDC tipsar: Minikurs kollaborativa robotar

Tisdagen den 14 november, 9:30 - 15:00

Högskolan i Skövde, byggnad Portalen

Flera datum
IDC tipsar: utbildning i praktisk projektledning

IDC tipsar | Utbildningar

IDC tipsar: utbildning i praktisk projektledning

Flera datum med start tisdagen den 17 oktober

Spegeln i Portalen, Gothia Science Park

Våra finansiärer
 • Västra Götalandsregionen
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Skövde Kommun
 • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
 • Europeiska Socialfonden
 • Vinnova