mobelbruket-rund-grey

Möbelbruket

Projektet som ger nytt liv åt gamla möbler. Möbelbrukets främsta och mest utmanande uppgift är att industriellt förädla möbler så att de lever vidare i flera generationer.

Kanske har du suttit på en stol i väntan på att laga en tand eller vilat händerna på ett bord under en konferens. Fullt funktionsdugliga möbler av god kvalité har i många år kasserats på grund av sitt utseende.

Projektets syfte och mål – cirkularitet och hållbarhet

Syftet är att större volymer offentliga möbler, som annars riskerar att bli kasserade, tas om hand i ett cirkulärt flöde med professionell insamling, renovering och återförsäljning. Möbler som blivit över hos olika verksamheter ska ges en andra chans till att passa in bland nytillverkade. Det är viktigt är att möblerna ska uppfylla krav för offentlig miljö som brandsäkerhet och hygien.

Möbelbruket återtillverkar möbler som
funnits länge i den offentliga miljön.

Jenny Ekman, projektledare Möbelbruket

Hösten 2016 genomfördes Möbelbrukets pilotfas där ett kluster av återtillverkare inom tapetsering och ytbehandling byggts upp. Projektet har ett treårigt projektupplägg från 2017.

Möbelbruket som kommersiell verksamhet

Målet efter projektperioden är en ekonomiskt hållbar verksamhet som bygger på industriell återtillverkning av kvalitetsmöbler för offentlig miljö.

Målet är som med alla projekt som miljönämnden stödjer att Möbelbruket ska övergå från ett innovations- och demonstrationsprojekt till en bestående och ekonomiskt bärkraftig verksamhet som drivs på kommersiell grund.

Helena L Nilsson, regionutvecklingsdirektör Västra Götalandsregionen

Bilder från Möbelbrukets Instagramkonto

Beskrivning av projektet – återbruk för offentlig miljö

Möbelbruket genomför storskaligt återbruk av möbler för offentlig miljö via tillverkande industriföretag. Det är Möbelbrukets främsta och mest utmanande uppgift, att förädla möbler så att de lever vidare många generationer mer.

Nya affärsmöjligheter med cirkulära system

Möbelbruket skapar nya affärsmöjligheter för möbelföretag i branschen. Cirkulära system utvecklas för ny affärsutveckling som ger erfarenheter till produktutveckling, även i andra branscher. För kunderna blir ökat återbruk vinster för både miljön och plånboken.

IDC Skövde Möbelbruket

Målgrupp och samverkanspartners

Möbelbruket drivs av IDC West Sweden AB i Skövde och genomförs i samverkan med möbel- och inredningsklustret i Tibro med omnejd. Projektet löper 2017 – 2019.

Finansiärer

Möbelbruket är ett miljöprojekt finansierat av Västra Götalandsregionen.
Läs mer om programmet Cirkulärt mode och hållbara miljöer på Västra Götalandsregionens hemsida.

Västra götalandsregionen logotyp


möbelbruket M

Mer från Möbelbruket

För mer information och bilder från projektet, besök Möbelbrukets hemsida och Instagram.

mobelbruket.se   Instagram

SaveSave

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss om du vill ha mer information eller har andra frågor om projektet.
Vi har även ett showroom på Inredia i Tibro. Adress: Inredia, Brovägen 26, 543 35 Tibro

 

Möbelbruket

0500-50 25 23

Jenny Ekman

Möbelbruket

Här kommer du snart kunna läsa lite mer om just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad.

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 23

Möbelbruket

0504-40441

Stefan Lundberg

Möbelbruket

Här kommer du snart kunna läsa lite mer om just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad.

Kontaktuppgifter

  • 0504-40441

VD

0500-50 25 01

Thomas Nilsson

VD

Här kommer du snart kunna läsa lite mer om just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad.

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 01