Material ConneXion Skövde

IDC West Sweden AB har fått uppdraget att driva den skandinaviska noden av det globala företaget Material ConneXion. Insatsen är en del i vårt arbete för att bidra till Norra Europa som ledande region för innovation och utveckling för tillverkande företag, materialutvecklare och materialleverantörer.

Material ConneXion Skövde är en brygga mellan industrins tekniska kunnande och de kulturella och kreativa näringarna. Material ConneXion är världens första och största materialbibliotek som idag består av ca 8 000 avancerade, innovativa och hållbara material och tillverkningstekniker.

Every idea has a material solution. ™

Materialkunskap inför morgondagens möjligheter

Material ConneXion använder materialkunskap för att hjälpa företag, organisationer och skolor att skapa innovation. Med bred och djup materialkunskap i kombination med upparbetade globala nätverk identifieras dagens materiallösningar och morgondagens möjligheter förutspås.

Anders Breitholtz i Material ConneXion

Material ConneXion Skövde, genom IDC West Sweden AB.

Beskrivning – ett unikt internationellt nätverk

Material ConneXion har kontor och showroom i New York, Bangkok, Bilbao, Deagu, Milano,Tokyo och Skövde, det ger ett unikt internationellt nätverk inom forskningsvärlden, leverantörsindustrin och producentleden.

Samarbete med lärosäten

Material ConneXion Skövde jobbar tätt tillsammans med lärosäten. Genom att teckna licenser i materialbiblioteket kan studenter och forskare få access till både bibliotek, databas och workshops, något som ger adderat värde till utbildningar och ett försprång för studenterna i arbetslivet.

Tillverkande industrier som materialleverantörer

I de fall tillverkningsföretag har tagit fram nya material eller tillverkningsprocesser kan IDC genom Material ConneXion stötta företagen i processen att få en plats i det världsomspännande materialbiblioteket. Genom att kontakta oss kan vi avgöra om materialet är lämpligt för Material ConneXion och det materialet skickas i så fall till Material ConneXions huvudkontor i New York. Där går det igenom en juryprocess som avgör huruvida materialet platsar i biblioteket. Om så, exponeras det via fysiska bibliotek i tio länder och via databasen för användare runt om i världen.

Målgrupp och samverkanspartners

Producenter (OEMr), leverantörsindustri, arkitektkontor, designföretag, forskningsinstitut, högskolor och universitet. Material ConneXion samverkar med en rad nätverk och internationella kluster av företag, akademi, organisationer och offentliga aktörer.

Vi arbetar med innovationsstyrning, strategisk produktutveckling, kunskaps- och tekniköverföring.

Anders Breitholtz, Material ConneXion Skövde

Anders Breitholtz i Material ConneXion

Anders Breitholtz bland materialen i Material ConneXion Skövde.

 

Mer om Material ConneXion Skövde


Informationsfolder Material ConneXion

Ladda ned en PDF med allmän information om Material ConneXion.

Öppna PDF


Material ConneXion för skolor

Ladda ned en PDF med information särskilt för skolor.

Öppna PDF


Följ oss och läs mer

Mer information om Material ConneXion finns på youtube och Instagram.

Youtube   Instagram  materialconnexion.com


Logotyp Material ConneXion

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss om du vill ha mer information eller har andra frågor om projektet.

Industriell utvecklare

0500-50 25 21

Marie Hult

Industriell utvecklare

Sedan augusti 2013 har jag varit anställd som säljresurs här på IDC och främst jobbat med kundkontakt för IDC och Material ConneXion. Men jag har även hand om prospekt, event och seminarier, jag är nog lite allt i allo .

Det är en fantastisk känsla att få vara med och coacha människor och se dem lyfta. Att fånga upp företagens behov och få dem att själva se och ombesörja dem. Det gör det extra roligt att gå till jobbet.

Min lediga tid spenderar jag gärna med familj och vänner. Vi umgås, lagar och äter god mat serverad med ädla drycker. För mig är det även avkoppling att komma ut i skogen och som hundägare har jag en jättebra anledning att göra det ofta.

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 21