Material ConneXion Skövde

IDC West Sweden AB har fått uppdraget att driva den skandinaviska noden av det globala företaget Material ConneXion. Insatsen är en del i vårt arbete för att bidra till Norra Europa som ledande region för innovation och utveckling för tillverkande företag, materialutvecklare och materialleverantörer.

Material ConneXion Skövde är en brygga mellan industrins tekniska kunnande och de kulturella och kreativa näringarnas (KKN) kreativitet. Material ConneXion är världens första och största materialbibliotek som idag består av ca 8 000 avancerade, innovativa och hållbara material och tillverkningstekniker.

Every idea has a material solution. ™

Materialkunskap inför morgondagens möjligheter

Material ConneXion använder materialkunskap för att hjälpa företag, organisationer och skolor att skapa innovation. Med bred och djup materialkunskap i kombination med upparbetade globala nätverk identifieras dagens materiallösningar och morgondagens möjligheter förutspås.

Anders Breitholtz i Material ConneXion

Material ConneXion Skövde, genom IDC West Sweden AB.

Beskrivning – ett unikt internationellt nätverk

Material ConneXion har kontor och showroom i New York, Bangkok, Bilbao, Deagu, Milano,Tokyo och Skövde, det ger ett unikt internationellt nätverk inom forskningsvärlden, leverantörsindustrin och producentleden.

Samarbete med lärosäten

Material ConneXion Skövde jobbar tätt tillsammans med lärosäten. Genom att teckna licenser i materialbiblioteket kan studenter och forskare få access till både bibliotek, databas och workshops, något som ger adderat värde till utbildningar och ett försprång för studenterna i arbetslivet.

Tillverkande industrier som materialleverantörer

I de fall tillverkningsföretag har tagit fram nya material eller tillverkningsprocesser kan IDC genom Material ConneXion stötta företagen i processen att få en plats i det världsomspännande materialbiblioteket. Genom att kontakta oss kan vi avgöra om materialet är lämpligt för Material ConneXion och det materialet skickas i så fall till Material ConneXions huvudkontor i New York. Där går det igenom en juryprocess som avgör huruvida materialet platsar i biblioteket. Om så, exponeras det via fysiska bibliotek i tio länder och via databasen för användare runt om i världen.

Målgrupp och samverkanspartners

Producenter (OEMr), leverantörsindustri, arkitektkontor, designföretag, forskningsinstitut, högskolor och universitet. Material ConneXion samverkar med en rad nätverk och internationella kluster av företag, akademi, organisationer och offentliga aktörer.

Vi arbetar med innovationsstyrning, strategisk produktutveckling, kunskaps- och tekniköverföring.

Anders Breitholtz, Material ConneXion Skövde

Anders Breitholtz i Material ConneXion

Anders Breitholtz bland materialen i Material ConneXion Skövde.

 

Mer om Material ConneXion Skövde


Informationsfolder Material ConneXion

Ladda ned en PDF med allmän information om Material ConneXion.

Öppna PDF


Material ConneXion för skolor

Ladda ned en PDF med information särskilt för skolor.

Öppna PDF


Information via nyhetsbrev

Registrera dig för nyhetsbrev från Material ConneXion för att hålla dig uppdaterad.

Registrera din mailadress


Följ oss

Mer information om Material ConneXion finns på youtube och Instagram.

Youtube   Instagram 


Logotyp Material ConneXion

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss om du vill ha mer information eller har andra frågor om projektet.

Produktutveckling

0500-50 25 21

Marie Hult

Produktutveckling

Här kommer du snart kunna läsa lite mer om just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad.

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 21