INDIGO – industriell digitalisering i praktikenINDIGO logotyp vit

INDIGO ger möjlighet att utveckla företags digitala kompetens och utnyttja ny teknik på ett optimalt sätt för att ligga i branschens framkant och inte tappa konkurrenskraft.

Utvecklingsprogrammet INDIGO ger små och medelstora industriföretag möjligheten att få svar på många frågor om digitalisering samtidigt som man startar och genomför ett skarpt case.

Projektets syfte och mål – digitalisering av Skaraborgs industri

Målet är att fler små och medelstora industri- och teknikföretag ska bli bättre på att nyttja möjligheterna som den digitala tekniken medför, oavsett var på digitaliseringsstegen man befinner sig. För företagen innebär detta att man får stöd och möjlighet att utifrån sina egna specifika behov hitta lämpliga områden att digitalisera.

Allt blir digitalt
 • Marknadsförings- och försäljningskanaler
 • Kommunikationslösningar och kundsupport
 • Produktutveckling och prototyper
 • Produkteffektivisering, automation och robotisering
 • Administration och affärssystem
Workshops, nätverksträffar och coachning längs med vägen

INDIGO kombinerar nätverksträffar och gemensamma workshops med coachning ute på företaget. I programmet finns samarbete med erfarna konsulter som hjälper till att definiera behov och möjligheter och stöttar för att lägga grunden för er digitala strategi inför digitaliseringsresan.

Deltagande företag kommer att arbeta med just de områden som är mest betydelsefulla och strategiska för det enskilda företaget.

Beskrivning av projektet – strategi och konkret digitalisering

Deltagande i programmet ger en inledande analys som klargör ditt företags nuläge, behov och utmaningar. Sex nätverksträffar äger rum vilka ger ny kunskap och ett erfarenhetsutbyte deltagare emellan. Mellan träffarna ges även coachning längs med vägen för att hjälpa deltagare att komma framåt med utvecklingen.

INDIGO-process-korrekt

En digitaliseringsresa med INDIGO består av sex träffar som löper över cirka sex månader.

En digitaliseringsresa – innehållet i korthet
 • Analys – är företaget redo att digitalisera?
 • Målbild – varför ska vi digitalisera?
 • Strategi – hur digitaliserar vi?
 • Studiebesök – hur gör andra?
 • Case – från ord till handling!
 • Resurser – dessa tar vi hjälp av.
 • Genomförande – hit har vi kommit.
 • Uppföljning – detta har vi uppnått!
Planerat upplägg och genomförande – starter, kostnad och målgrupp

Tio företag från Skaraborg kommer att få chansen att starta under vintern/våren 2018 följt av ytterligare tio företag i en start under våren 2018. Det kostar 10 000 kr exklusive moms att delta i programmet. INDIGO vänder sig till små och medelstora tillverkande industriföretag med upp till 249 anställda inklusive eventuell koncerntillhörighet.

Gör din intresseanmälan här


Finansiärer och samverkanspartners

INDIGO är ett nationellt program och genomförs på ett antal orter i Sverige. IDC West Sweden AB arrangerar programmet i Skövde för Skaraborgsföretag. Programmet finansieras av Tillväxtverket och medfinansieras av Västra Götalandsregionen.

tillverketsverket_och_vgr


Informationsbroschyr om INDIGO

Läs en informationsbroschyr om INDIGO.

Visa PDF


Informationsfilm om INDIGO

Se en informationsfilm om INDIGO.

SaveSave

SaveSave

Vill du veta mer?

Hör av dig till Thomas om du vill veta mer om INDIGO.

INDIGO

0500-50 25 11

Marie Brehag von Haugwitz

INDIGO

Jag blev en av medarbetarna här i september 2015 och drev då Kompetensnavet. Nu kommer jag att jobba med projektet INDIGO, som ska utveckla och öka digitaliseringen bland industriföretagen i Skaraborg.

För mig betyder IDC samverkan, innovation och nyfikenhet. Genom att jobba här får vi möjligheten att påverka industrin och tillväxten i Skaraborg. Det är det som är så roligt, att få se de små företagen utvecklas och ta de där små kliven som på sikt kan betyda så mycket.

Efter jobbet är det viktigaste för mig att få tid tillsammans med min familj. Vi är gärna ute och vandrar eller åker skidor, vilket jag ville skulle synas på mitt foto, därav friluftsmagasinet, och mössan. Mycket tid går även åt till barnens intressen; enduro och hästar.

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 11

VD

0500-50 25 01

Thomas Nilsson

VD

Här kommer du snart kunna läsa lite mer om just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad.

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 01